Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
Slujebnicul arhieresc al mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei
Ms. rom. 1790

Titluri alternative

Slujebnicul mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei, sec. XVII

Autor(i)

Ștefan I, Mitropolitul Ungrovlahiei (1648 - 1653; 1655 - 1668), (patron)

Datare

Sec. XVII (mijloc)

Limba

rum
gre
sla

Subiecte

Cărți liturgice
Slujebnic

Tip

manuscris

Descriere fizică (a originalului)

114 f. : il. ; 280 x 190 mm ; (210 x 130 mm) 17-22R

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Ghenadie, arhidiaconul Mitropoliei (don.)
Biblioteca Seminarului Central (deţ.)

Note

Manuscris excepțional ilustrat cu miniaturi, majuscule și frontispicii, în culori și aur. 216 inițiale colorate, 10 inițiale necolorate din care: 2 lucrate numai în negru, 2 executate în aur și 6 lucrate în negru și umplute cu aur.
Personajele (Iisus, Dumnezeu Tatăl, Fecioara Maria, sfinți, îngeri etc.) și scenele religioase sunt plasate în interiorul majusculelor sau în frontispicii. Numeroase elemente zoomorfe completează compoziția literelor (pești, vulpe, lup înghițind balaur, păun cu floare în cioc, balaur, vultur și păun, pelican spintecându-și pieptul cu ciocul pentru a-și hrăni puii cu propriul sânge etc.). Miniaturi în plină pagină la: f. 1r-v, 5v - Ioan Gură de Aur, 46r - Fecioara Maria, 46v- Vasile cel Mare.
Cf. Popescu-Vâlcea manuscrisul este rezultatul unei școli miniaturistice care s-a format în Ţara Românească la începutul sec. XVII având pe lângă influențele orientale și cele ale gravurii folosite în tipografie în înfloritoarea epocă a lui Matei Basarab.
Manuscrisul conține: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Liturghia Sf. Vasile cel Mare, reguli tipiconale referitoare la serviciile pe care trebuie să le îndeplinească arhiereul și arhidiaconul în timpul serviciului liturgic și alte rânduieli și molitve care nu sunt prevăzute în liturghierele obișnuite.
Text cu cerneală neagră, roșie și aur .
Însemnări aparținând arhidiaconului Ghenadie, 25 februarie 1869.

Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, vol. II, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 61.
Popescu-Vâlcea, G., Slujebnicul mitropolitului Ștefan al Ungrovlahiei (1648-1688), Editura Meridiane, București, 1974.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro
href="http://www.bestwholesalenfljerseysshop.com">Nike NFL Jerseys Size Chart