Despre proiect
s5 logo
logo right

Proiectul „Medievalia – Texte fundamentale ale culturii române medievale” face parte din Programul PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural” – Schema de granturi mici, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 avand ca Operator de proiect Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului.
Inițiatorul proiectului este Asociația Excelență prin Cultură în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române.
Prin acest proiect ne propunem, în parteneriat cu Biblioteca Academiei să identificăm un corpus prioritar în domeniul literaturii române vechi și să digitizăm aceste manuscrise ce conțin texte extrem de valoroase pentru epoca medievală românească, pentru a oferi un mediu de cercetare virtual.
Cel mai important scop al digitizării este acela de a spori accesul la informație și de a îmbunătăți conservarea documentelor, fiind modalitatea cea mai adecvată de distribuție pe scară largă a informației. Proiectul de față își propune digitizarea a 60 de volume manuscrise privitoare la literatura română veche din secolele XV – XVIII.
Un factor cu o importanță crucială în realizarea obiectivelor proiectului este acela că vom recurge la experiența profesională a unor specialiști din cadrul Bibliotecii Academiei Române care cunosc foarte bine domeniul din care ne propunem să digitizăm un număr de volume. Prin activitățile de comunicare propuse, vom facilita accesul la informație a publicului larg și a celui de specialitate.

 Prin obiectivele, activitățile și rezultatele pe care și le propune, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor strategice sectoriale privind protejarea patrimoniului cultural național, din cadrul Strategiei Sectrială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014 – 2020.
Obiectivul general al proiectului este protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural scris în domeniul literaturii române vechi prin creșterea numărului de resurse culturale reprezentative digitizate și facilitarea accesului la acestea pentru public.
Pentru realizarea scopului vom desfăşura următoarele activități:

  • Digitizarea a 60 volume din domeniul textelor vernaculare, organizarea documentelor digitizate în baze de date conform normelor europene și integrarea lor în portalul cultural Europeana.
  • Promovarea activă a proiectului și a colecțiilor privind studiul culturii și civilizației medievale românești în rândul publicului interesat și valorificarea acestora prin punerea la dispoziție către un număr cât mai mare de utilizatori.
0066a tifetz

Vizitatori

Astăzi 11

Săptămâna aceasta 134

Luna aceasta 242

Total 67354

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro