Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Ἠ Παλαιὰ Διαθήκη μετ' ἐρμηνεία [Ἑρμηνευτική Θεολογία]
Ms. gr. 561
380862

View the embedded image gallery online at:
https://medievalia.com.ro/en/manuscripts/item/42#sigProIdabc643f200

Titluri alternative

Ermineutică

Date de publicare

Sec. XIV/XV

Limba

grc

Tip

manuscris

Descriere

Manuscrisul este scris de mai multe mâini, tipul de scriere fiind de regulă ecfonetic cu literă mare sau mică. Cerneala folosită este neagră şi roşie. Vinietele sunt artistic realizate în cerneală roşie (panglici împletite). Letrinele sunt în cerneală roşie, dar rudimentar realizate.

1. Începutul lipseşte. Primele cuvinte sunt: Ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεισ. Εste o culegere foarte bogată de pasaje scurte din Vechiul şi Noul Testament, însoţite de comentarii referitoare la Sfânta Treime.

2. (ff. 113): Prin căderea unei foi între actualele pp. 112 - 113 începutul este mutilat. Primele cuvinte sunt: Οἱ δὲ τῶν ἑπτὰ συνόδων. Este un tratat teologic despre purcederea Sfântului Duh.

3. (ff. 176): Τοῦ αὐτοῦ κεφαλαιώδεις ἔλεγχοι τοῦ παρὰ Λατίνοις καινοφανοῦς δόγματος τοῦ ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ἐκπορεύεται. (A aceluiaşi, combatere pe scurt a dogmei noi a latinilor, că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi de la Fiul). Inc. Εἰ τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πατρός.

4. (ff. 193): Πέτρου τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου τῆς Θεοῦ πόλεως μεγάλης Ἀντιοχείας πρὸς τὸν μακαρίτην πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Κηρουλαρίου κυροῦ Μιχαήλ. (A lui Petru preafericitului patriarh al marelui oraş Dumnezeiesc Antiohia către fericitul patriarh al Constantinopolului Mihail Celularie). Inc. Ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρός.

5. (ff. 208): Ἀπὸ τῆς ἐπιστολῆς τῆς πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπον Βενετίας ἤγουν Ἀκυλίας ἀποσταλείσης παρὰ τοῦ αὐτοῦ Πέτρου πατριάρχου Ἀντιοχείας περὶ τῶν ἀζύμων. (Din scrisoarea trimisă arhiepiscopului Veneţiei adică al Aquileei de către acelaşi Petru patriarhul Antiohiei, despre azimă). Inc. Οἱ τὰ ἄζυμα ἐσθίειν βουλόμενοι.

6. (ff. 239): Ἑρμηνεία τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλέησον ἡμᾶς. (Comentariul rugăciunii Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru miluieşte-ne pe noi). Inc. Τὸ κύριε Ἰησοῦ.

7. (ff. 242): Τοῦ μακαρίου Νικηφόρου τοῦ Βλεμμύδου ἐκ τῷν κατ'αὐτὸν ἐν οἷς καὶ τάδε φησί. (A fericitului Nichifor Blemmydes din scrierea despre sine, în care spune şi următoarele). Inc. Τὰ περὶ τὴν Ἔφεσον. - Εste un extras despre o polemică privitoare la Sfântul Duh.

8. (ff. 253): Fără titlu. Este o adunare a unui mare număr de extrase, citate, comentarii din diferiţi părinţi ai Bisericii şi alţi scriitori, toate privitoare la purcederea Sfântului Duh şi firea Sfintei Treimi.

Descriere fizică (a originalului)

464 f. ; 20 x 14 cm; 24 - 33 R (4,5 x 5 cm)

Deținător (al originalului)

Muzeul de Antichităţi (deţ.)

Note

Legătură originală (bizantină) de culoare maro, uşor deteriorată la cotor în partea superioară şi inferioară a acestuia, unde se văd urmele fostelor încuietori metalice. Pe ambele coperţi sunt ştanţate modele florale bizantine şi vulturul dicefal încadrat în medalioane. La colţurile coperţilor se văd urmele unor petale metalice.

Hârtie.

Litzica, Constantin, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti, 1909, nr. din Litzica, p. 284 - 385.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro