Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Molitvenic]
Ms. rom. 275
465256

Titluri alternative

Molitvenic slavo-român, sec. XVI - XVII

Datare

Sec. XVI - XVII

Limba

rum
sla

Subiecte

Cărţi liturgice

Sacramente

Molitvenic

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, copiat de mai multe mâini; titluri şi iniţiale cu roşu; iniţiale ornate.

Mai multe secvenţe de numerotare a caietelor, indicând alcătuirea volumului din fragmente provenind din manuscrise copiate în epoci diferite de diverşi copişti.

Îns. mssă a lui N. Istrate, menţionând provenienţa manuscrisului de la Măn. Pângăraţi (f. 340v).

Incipit: "minte pementească şi slabă ..."; excipit: "... stadosi sŭhranĕi ot blŭgo gubęštie."

Descriere fizică (a originalului)

[340] f. ; 160 x 100 mm; 14 - 16 R (125 x 65 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Sturdza, D. A. (don.)

Note

Legătură în pânză; la interior se păstrează numai coperta posterioară în piele cu ornamente presate, în stil bizantin, pe tăblii de lemn.

Ex libris mss N. Istrate, Rotopăneşti (f. 340v).

Ştrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor româneşti din B. A. R., vol. I, 1978, p. 78.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro