Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Mὴν Φευρουάριος. [Μinei].
Ms. gr. 257
324801

Titluri alternative

Minei pe luna Februarie. Sec. XIV/XV.
Festal Menaion for February, 14-15 c.
Mēn Fevrouarios.
Μinei pe luna Februarie.

Autor(i)

Iisus Hristos

Date de publicare

Sec. XIV-XV

Limba

greacă veche (ante 1453); elină

Subiecte

Iisus Hristos
Simeon, Sfânt
Isidor, Sfânt
Agata, Sfântă
Vucol, Sfânt
Partenie, Sfânt
Liturgică
Liturgy

Tip

manuscris

Descriere

Manuscrisul este scris în peniță cu cerneală neagră și roșie. Grafia este una deosebită, artistică, cu arcuiri foarte frumoase ale literelor ce sunt realizate printr-o singură mișcare a mâinii, fără a se ridica instrumentul de scris de pe filă. Uneori penița, retezată în vârf, trasează linia literei în funcție de mișcarea mâinii, astfel ajungându-se la o reprezentare a literei mai groasă sau mai subțire. Hârtia se conservă bine, fila fiind cerată, dar cu cearcăne de apă proeminente (în special la începutul și sfârșitul ms.); fără ștersături sau pete de cerneală care să facă dificlă citirea textului. Unele urme de ceară, sunt dovada folosirii des a cărții în cultul liturgic.
Începutul și sfârșitul fiecărei lucrări (f.1r, f.11r, f.11v, f.25r, f.32v, f.39v, f.47v, f.67v, f.91r, f.97r, f.105r, f.112v, f.120r, f.126v, f.148r, f.154r, f.159v, f.165v, f. 171r, f.178v, f.212v, f.218r) este ornat cu viniete sub formă de panglică florală, realizate frumos sau rudimentar în culori de roșu și negru. Letrinele sunt rudimentar realizate în cerneală de roșu aprins. Culoarea roșie s-a folosit și pentru indicațiile tipiconale sau titluri.
1. (f. 1r-11r): Mὴν Φευρουάριος ἔχων ἡμέρας κη ἢ κθ. Ἠ ἡμέρα ἔχει ὥρας μια καὶ ἡ νὺξ ὥρας γ. Εις ὴν α' Προεόρτια τῆς υπαπαντῆς τοῦ κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Τρύφωνος . (Luna Februarie având 28 sau 29 de zile; ziua are 11 ceasuri și noaptea 13. La ziua întâi, Ajunul Întâmpinării Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a sfântului mare mucenic Trifon). Inc. Ἡ σεπτὴ εὐτρεπίζεται ἐκκλησία; des. Ἀυτὸς γὰρ ἐν Π[νεὺματ]ι ἁγίω καὶ ελεημῶν ἠλευθέρωμαι, εἶδομεν τὸν Σ[ωτήρ]α μου.
2. (ff. 11r-25r): Τῷ αὐτῷ μηνὶ β'. Ἡ ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. (În aceeași lună, ziua a doua. Întâmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos). Inc. Τὸν ἀπερίγραπτον λόγον; des. Τῆς τῶν παθῶν τυραννίδος , ἀνακαλούμενος ῥῖσαι, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
3. (ff. 25r-32v): Μηνὶ τῷ αὐτῷ, γ'. Τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Συμεών. (În aceeași lună, ziua a treia, a sfântului și dreptului Simeon). Inc. Ὁ ποιητὴς τῶν ἁπάντων; des. Μῆν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου Δεσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμα σου, ἐν εἰρήνη Κ[ύρι]ε.
4. (ff. 32v-39v): Μηνὶ τῷ αὐτῷ, δ'. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου. (În aceeași lună, ziua a patra, a sfântului nostru părinte Isidor Pelusiotul). Inc. Θεοφανείας ἀῤῥήτου, μῆν ἑορτάζομεν; des. Ὡς βρέφος ἐν ἀγκακαλαις , ἐν τῷ ναῶ εἰσέλθεις Χριστέ μου.
5. (ff. 39v-47r): Μηνὶ τῷ αὐτῷ, ε'. Τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἀγάθης . (În aceeași lună, ziua a cincea, a sfintei mucenițe Agata). Inc. Νόμον τὸν ἐν γράμματι; des. Καὶ παύσασα τὴν λύπην, παρθένε τῆς προμήτορος.
6. (ff. 47v-54r): Μηνὶ τῷ αὐτῷ, σ. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βουκόλου ἐπισκόπου Σμύρνης. (În aceeași lună, ziua a șasea, a sfântului nostru părinte Vucol, episcopul Smirnei). Inc. Ὁ ποιητὴς τῶν ἁπάντων, καὶ λυτρωτῆς ἡμῶν; des. Ὡς βρέφος ἀγκαλιάζεται.
7. (ff. 54r-67v): Mηνὶ τῷ αὐτῷ, ζ'. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκων, καὶ τοῦ ὁσίου πατρὸς ήμῶν Λουκᾶ τοῦ ἐν τῴ Στηρίῳ τῆς Ἑλλάδος . (În aceeași lună, ziua a 7-a, a sfântului nostru părinte Partenie episcopul din Lampsac și a sfântului nostru părinte Luca din Steriul Elladei). Inc. Τῆς Ἑλλησπόντου τὸ κλέος; Καὶ παύσασα τὴν λύπην, Παρθένε τῖς προμήτορος .
8. (ff. 67v-82v): Μηνὶ τῷ αὐτῷ, η'. Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου καὶ τοῦ ἁγίου προφήτου Ζαχαρίου. (În aceeași lună, ziua a 8-a, a sfântului mare mucenic Teodor Stratilatul și a sfântului prooroc Zaharia). Inc. Χαίροις ὁ στρατιώτης Χριστοῦ; des. Ὁ ἔχων λὸγον μέγα...
9. (ff. 82v-91r): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, Θ'. Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικηφόρου. (În aceeași lună, ziua a 9-a, a sfântului mucenic Nichifor). Inc. Νόμοις πειθαρχῶν τοῦ δι'ἡμᾶς; des. Σὺ γὰρ κεκτήμεθα νόμην, καταφυγὴν ἐν ἀνάγκαις.
10. (ff. 91v-97r): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, ι'. Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Χαραλάμπους (sic). (În aceeași lună, ziua a 10-a, a sfântului mucenic Haralambie). Inc. Ὅλος ἐκ νεότητος , ἀνατεθεὶς τῶ Δεσπότη; des. Ὁν μεγαλύνοντες , ὲν ταῖς ὀυρανίαις στρατιαῖς , Σε μακαρίζομεν.
11. (ff. 97r-105r): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, ἱ. Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Βλασίου. (În aceeași lună, ziua a 11-a, a sfântului mucenic Vlasie). Inc. Ἐν τῇ ἀσκήσει βλαστήσας , ὅσιε Βλάσιε; des. Θεομήτορα, προσκυνῶ καὶ δοξάζω.
12. (ff. 105r-112v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, ιβ'. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης . (În aceeași lună, ziua a 12-a, a sfântului nostru părinte Meletie arhiepiscopul Antiohiei celei mari). Inc. Μελετήσας μακάριε, ἰεράρχα Μελέτιε νόμου τοὺ Σ[ωτη]ρίου; des. Tῶν σε πιστῶς προσκυνοῦντων.
13. (ff. 112v-120r): Μηνὶ τῷ αὐτῷ, ιγ' Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Αὐξεντίου. (În aceeași lună, ziua a 13-a, a cuviosului nostru părinte Martinian). Inc. Ἄσκησις ἑλόμενος, καὶ κακουχίαν; des. Χαῖρε ἀνύμφευτε μ[ῆτη]ρ, τοῦ βασιλέως τῆς δόξης.
14. (ff. 120r-126v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, ιδ'. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Αὐξεντίου. (În aceeași lună, ziua a 14-a, a cuviosului nostru părinte Axentie). Inc. Αὔξησιν ἀσκήσεως , ἐπιδεικνύων Ἀυξέντιε; des. Ἰὰματα τοῖς ὑμνοῦσι, σὲ Θ[εοτόκ]ον κυρίως.
15. (ff. 126v-132v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, ιε'. Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ὀνησίμου. (În aceeași lună, ziua a 15-a, a sfântului apostol Onisim). Inc. Ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα, ταῦτης χάριτος κήρυκος; des. Οὗ τῆς χαρᾶς ἀξιωσον καὶ ημᾶς Θ[εοτό]κε.
16. (ff. 133r-138v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, ισ'. Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Παμφυλίου καὶ τῶν σὺν αὐτῳ. (În aceeași lună, ziua a 16-a, a sfântului mucenic Pamfilie și a celor dimpreună cu el). Inc. Ἀποστόλων ἰσάριθμοι, ἀθλοφὸροι γενόμενοι; des. Διο ἐπαγγαλόμενοι, σὲ Θ[εοτὸ]κε με[γαλύνομεν].
17. (ff. 139r-148v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, ιζ'. Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τήρωνος. (În aceeași lună, ziua a 17-a, a sfântului mare mucenic Teodor Tiron). Inc. Δῶρον ὁ Χριστὸς πλουτοποιόν; des. Δῆμος καὶ εὐχὰριστος σ[ωτηρὶ]ω προσήλωσε.
18. (ff. 148r-154r): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, ιη'. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Λέοντος Πάπα Ρώμης . (În aceeași lună, ziua a 18-a, a sfântului nostru părinte Leon Papa Romei). Inc. Ἐμφιλοσοφώτατον τὸ νοοῦν, Λέων παμμακάριστε; des. Ἐγὼ δὲ αὖθις ἀνῆλθον [...] ἀπώλεσα δόξαν.
19. (ff. 154r-159v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, ιθ'. Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀρχίππου. (În aceeași lună, ziua a 19-a, a sfântului apostol Arhip). Inc. Φωτὶ τῶν λόγων Ἄρχιππος , λαοὺς ἐφώτισε; des. Διὸ ἐπαγγαλόμενοι σε Θ[εοτό]κε μεγ[α]λ[ύνομεν].
20. (ff. 159v-165r): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, κ'. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης . (În aceeași lună, ziua a 20-a, a sfântului nostru părinte Leon episcopul Catanei). Inc. Λέων θεόφρον πανόλβιε; des. Nὑν καὶ ἠμεῖς ἀνυμνοῦμεν, σαφῶς Θ[εο]ῦ σε μ[ητέ]ρα.
21. (ff. 165v-171r): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, κα'. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις. (În aceeași lună, ziua a 21-a, a cuviosului nostru părinte Timoteu din Simvoli). Inc. Πάτερ θεόφρον Τιμόθεε; des. Ἀνατολὴ ἐξ ὕψοις καὶ κατεύθυνειν με.
22. (ff. 171r-178v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, κβ'. Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου. (În aceeași lună, ziua a 22-a, găsirea moaștelor sfinților mucenici din Evghenia). Inc. Ταῖς πολυτρόποις ιδέαις ; des. Διό σε Θ[εοτόκο]ν, ἀγγέλων καὶ ἀν[θρώπω]ν, ταξιαρχίαι μεγαλοσύνην.
23. (ff. 178v-184v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, κγ'. Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης. (În aceeași lună, ziua a 23-a, a sfântului mucenic Policarp, episcopul Smirnei). Inc. Ὅτε τῆς παρθένου ὁ καρπός; des. Ἀνάστασιν τοῦ Ὑιοῦ σου, εἱλικρινῶς προσκυνῆσαι.
24. (ff. 184v-194): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, κδ'. Ἡ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου προφήτου Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ιωάννου. (În aceeași lună, ziua a 24-a, găsirea cinstitului cap al sfântului profet înainte mergător și botezător Ioan). Inc. Χαίροις ἡ ἱ[ε]ρὰ κεφαλή; des. Το ἂλληλούια καὶ το ἒυαγγέλ[ιο] καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τῆν Προηγιασμέ[νην].
25. (ff. 194v-201v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, κε'. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ταρασίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. (În aceeași lună, ziua a 25-a, a sfântului nostru părinte Tarasios, arhiepiscopul Constantinopolului). Inc. Ὑπὲρ τοῦ ζῆσαι καὶ θνῆξαι; des. Πάντα γάρ, ὅσα θέλεις ἀνύεις.
26. (ff. 201v-207r): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, κζ. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου. (În aceeași lună, ziua a 26-a, a sfântului Porfirie, episcopul de Gaza). Inc. Τοῖς τῶν δακρύων σου ῥείθροις; des. Ταῖς προς αυταίς πρεσβείαις σου ἀπροσκοπτοις , εἰς τέλος ἠμάς ἐλευθέρωσον.
27. (ff. 207r-212v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, κζ'. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Προκοπίου τοῦ Δεκαπολίτου. (În aceeași lună, ziua a 27-a, a cuviosului părintelui nostru Procopie Decapolitul). Inc. Κατ'εἰκόνα γενόμενος; des. Ὅπως ῥυσθείημεν παντός , ἁμαρτιῶν καὶ κινδύνων.
28. (ff. 212v-218r): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, κη'. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου. (În aceeași lună, ziua a 28-a, a cuviosului nostru părinte Vasile Mărturisitorul, ucenicul sfântului Procopie Decapolitul). Inc. Τῆς μακαριότητος τῆς ὑπὲρ νοῦν; des. Χ[ριστό]ς συνὰψας τὰς διεστώσας φύσεις , διὸ επειγαλλόμενοι, σὲ Θ[εοτό]κε μεγαλύνομεν.
29. (218r-219v): Τῷ αὐτῷ μηνὶ, κθ'. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Κασιανοῦ. (În aceeași lună, ziua a 29-a, a cuviosului părintelui nostru și mărturisitor Casian). Inc. Ἀγγελικῶς βιώσας ἒπὶ γῆς θεόφρον μακάριε; des. Καὶ λαμπρωθεὶς τῶν καλῶν ταῖς ιδέαις.
Ultimele file ale manuscrisului lipsesc.

Descriere fizică (a originalului)

219 f. : il. ; 20x15 cm; 21 R (4,5x8 cm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Biblioteca Episcopului Ghenadie Enăceanu

Note

Legătură originală din piele de culoare brun roșcat, cu diferite ornamente florale pe ambele coperți. Acum aceasta este deteriorată în special de cari, încă observându-se urmele fostelor încuietori (legături) cu șnur din piele. Cotorul ms. prezintă un grad ridicat de deteriorare în proporție chiar de 30%, mai ales în partea inferioară a acestuia.
Hârtie; filigran greu de identificat.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro