Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Κανόνες παρακλητικοὶ καὶ ἐγκωμιαστικοὶ πρὸς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ψαλλόμενοι ἐν τοῖς ἀποδειπνίοις. [Imnografie]. / Ioan Damaschin
Ms. gr. 261
325303

Titluri alternative

Canoane de rugăciune și de laudă către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care se cântă după Pavecerniță [Imnografie], Sec. XII/XIII.
Prayers and glory to Holy Mother of Christ sung after the evening service [Hymns], 12-13 c.
Kanones paraklitiki ke engomiastiki pros tin iperagian theotokon, psalomeni en tis apodeipnis.

Autor(i)

Ioan Damaschin, sfânt (650?-749?)

Date de publicare

[Μuntele Athos], Sec. XII/XIII

Limba

greacă veche (ante 1453); elină

Subiecte

Ioan Damaschin, sfânt (650?-749?)
Imnografie
Hymns

Tip

manuscris

Descriere

Manuscrisul este scris în peniță de culoare neagră, roșie și castanie (brun-roșcat). Grafia este una de excepție cu arcuiri frumoase ale literelor, conturul literei fiind realizat printr-o singură mișcare a mâinii, fără a se ridica instrumentul de scris de pe filă. Suportul de scris, în cazul nostru pergamentul, se află într-o stare de conservare foarte bună, doar în anumite locuri observându-se cum a fost atins de focul sau de ceara de la lumânare, perforându-se.
Ms. este împodobit cu viniete geometrice sau în formă de panglici florale, în mare parte artistic realizate în culori de albastru și roșu, la f.: 1r, 33v, 55r, 79r, 103v, 126r, 150r, 159r, 173r, 186r, 194r, 197r.
La f.2 nenumerotată găsim notița: Γεωργίου ἱεροδιακόνου Διονισιάδη ἁγιορίτου. (A lui Gheorghe Dionisiadis ierodiaconul aghioritul). Mai sunt încă vreo două însemnări fără valoare.
1. (ff. 1r-5r): Κανόνες παρακλητικοὶ καὶ ἐγκωμιαστικοὶ τὴν ὑπεραγίαν θεοτόκον, ψαλλόμενοι ἐν τοῖς ἀποδειπνοίοις. (Canoane de rugăciune și de laudă către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care se cântă după Pavecerniță). Ιnc. Ποίαν σοι ἐπάξιον ᾠδην; des. Τῆς Θεοτ[ό]κου ταῖς ἐντύξεστιν.
2. (ff. 5v-10v): Inc. Ἀῤῥήτως συνέλαβες Θεόν; des. Ἐκ τῆς ἀμέτρου ἀπογνώσεως.
3. (ff. 10v-15r): Inc.Ἁγίασμα ἄχραντον; des. Πᾶσι σ[ωτηρ]ίαν τοῖς εὐσεβῶς σε δοξάζουσιν.
4. (ff. 15r-19v): Inc. Ὁ ταῖς στρατιαῖς τῶν οὐρανῶν; des. Τῆς παναθλίας μου ψυχῆς, πάθη θεράπεισις.
5. (ff. 19v-24r): Inc. Ἡ βάτος ἐτύπου σε; des. Καὶ τῆς τότε ἀνάγκης, ἐξελοῦμε, ακατάκριτον ἁγνή.
6. (ff. 24r-29v): Inc. Πικρᾶς δουλείας ῥυσθεὶς Ἰσραήλ; des. Καταδέχη μῆν τὴν σ[ταύ]ρωσιν.
7. (ff. 29v-33v): Inc. Σωτήριος πέφυκας; des. Καὶ τῶν θείων ἀποστόλων δισώπει, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμ[ῶν] ἁγνή.
8. (ff. 33v-35r): Inc. Ἄϋλος πάλαι κλίμαξ; des. Ὡς ἐυεργέτην μεγαλύνωμ[εν].
9. (ff. 35r-39r): Inc. Μορφωθεὶς ἐκ σου; des. Καὶ πειρασμ[ῶν] καὶ θλίψεων, καὶ τῶν παθῶν με ἐλευθέρω[σον].
10. (ff. 39r-42r): Inc. Ἐγκωμίων σοι ἀειθαλές; des. Μᾶρία ὑπερένδοξε, τῆν σ[ωτη]ρίαν μου πληρούμενο[ν].
11. (ff. 42r-45v): Inc. Λόγος ἐμοὶ εὔρυθμος; des. Ἀλλ' αὺτῆ σῆ πρεσβεία σῶσον με.
12. (ff. 45v-48v): Inc. Τὸν εὐσεβῶς σὲ θεοτόκον; des. Τὴν ἄφραστόν σου γέννησιν.
13. (ff. 48v-52r): Inc. Ὡς ὡραίαν ὡς περικαλλῆ; des. Ἱκεσίαις τῆς τεκούσης σε.
14. (ff. 52r-55v): Inc. Ζωῆς πηγῆ πέφυκας; des. Μολισμῶν ἁμαρτίας, παρθένε καθαιρούσας με.
15. (ff. 55v-57v): Inc. Ἄσμα καινὸν ἄσωμεν; des. Θεοτ[ό]κε πιστῶς καὶ δοξάζοντας.
16. (ff. 57v-61v): Inc. Μεγαλώνυμε μόνη; des. Σαῖς δεήσεσιν.
17. (ff. 61v-64v): Inc. Ἀμελείᾳ τὸν βίον; des. Τῆν θ[εοτό]κον ἐκ πάσης. Ρὑομένην σε κακώσεως.
18. (ff. 64v-68r): Inc. Ὡς πηγὴν εὐσπλαγχνίας; des. Ἑκατέρων δὸς τὴν ἴασιν.
19. (ff. 68r-71v): Inc. Στεναγμόν μοι παράσχου; des. Εἲ δε μὃνἡ ἡμερῶν παλαιὸν ἐξεφώνησεν.
20. (ff. 71v-75v): Inc. Τὸ κατάσκιον ὄρος; des. Ὃν ἱκέτευε σωθῆναι ἡμᾶς.
21. (ff. 75v-79r): Inc. Σωτηρίας ἀρχηγόν; des. Καὶ πόθω σὲ μεγαλύνοντας.
22. (ff. 79r-81v): Inc. Ἐσείσθησαν λαοί; des. Ἵνα σε ὡς θ[εοτό]κον μ[εγαλύνομε]ν.
23. (ff. 81v-86r): Inc. Προσδέχου τὴν ἐκ ψυχῆς; des. Τὴν σὴνκυρύττωμεν ἀντίληψιν.
24. (ff. 86r-89v): Inc. Ἡ μόνη ἐν πειρασμοῖς; des. Σὲ γὰρ δοξάζων τὴν ὠδὴν ἐκπληρῶν.
25. (ff. 89v-93r): Inc. Τὴν ἀπειροδύναμον θεοῦ σοφίαν; des. Προστασίαν πιστῶν ἀκαταίσχυντε.
26. (ff. 93r-96v): Inc. Κυρίως καὶ ἀληθῶς γεγέννηκας; des. Καὶ βίου τῶν διασχερῶν καὶ τῶν θλίψεων, καὶ τῆς κακίας καὶ φαυλότητος.
27. (ff. 96v-100v): Inc. Σὺ μόνη ἀντίληψις; des. Θεικῆ δυναστείαν κατέκαλεν.
28. (ff. 100v-103v): Inc. Ἰλύος ἐκ παθῶν; des. Καὶ δούλω σον τῶ Θείω θελήματι, τὸν ἀμελείαν απολλύμενον.
29. (ff. 104v-106v): Inc. Φῶς τὸ κατασκηνῶσαν; des. Μένων [...] τρί σοι, ὁ Φιλάν[θρωπ]ος.
30. (ff. 106v-109v): Inc. Θαῦμα ἐν σοὶ τελεῖται; des. Ἐυσπρόσδεκτοις παρακλήσεσιν.
31. (ff. 109v-113r): Inc. Πνεῦμα συντετριμμένον; des. Ἰνα δοξάζωμεν τὴν πολλήν σου ἀγαθότητα.
32. (ff. 113r-116r): Inc. Σῶν οἰκετῶν ἐκ βάθους; des. Οἳς ἐπιχέασα πάντας ἡμᾶς καθαγίασον.
33. (ff. 116r-119r): Inc. Φωτοφόρε σκηνή; des. Τῆς τῶν ὀοράτων ἐχθρῶν τυραννίδος με ῥύσαι θεονύμφευτε.
34. (ff. 119r-122r): Inc. Ἄλλον παράδεισόν σε; des. Σὺ ἐντυγχάνων μοι [...] ἐξανάστησον.
35. (ff. 122v-126r): Inc. Πᾶσαι σὲ τῶν ἀνθρώπων; des. Καὶ τῶν λυπηρῶν καὶ περιφύλαττε, σαῖς παλλάμαις ἀπροσμάχητον.
36. (ff. 126r-129r): Inc. Μεταλαβοῦσα ἡ Εὔα; des. Καὶ τὸ τοῦ θανάτου ἀνειδὲς, σαφῶς διέλυσεν.
37. (ff. 129r-132v): Inc. Τὸ τὴς ἐμῆς διανοίας; des. Καὶ καρδίαν οἱ πιστοὶ ὁμολογοῦμεν ἀεί.
38. (ff. 132v-136r): Inc. Κατακαμπτόμενος πλήθει; des. Ἔχουσα πάντοτε τὴν ἁγνὴν μ[ητέρ]α τοῦ Θ[εο]ῦ καὶ πανοικτίρμωνα.
39. (ff. 136r-139v): Inc. Πῶς μου θρηνήσω τὸν βίον; des. Τότε πανάμωμε του ἀχράντου μνήματος αὐτοῦ, εἰς σὲ γὰρ ἠλπισα.
40. (ff. 139v-143r): Inc. Πῶς προσέλθω σοι ἁγνή; des. Κατανύξει ἐκ νοῶν σοι, μὴ παρίδης με πανάχραντε.
41. (ff. 143r-147v): Inc. Δέξαι τὴν δέησιν ταύτην; des. Ἐκ δισώπει τοῦτον τοῦ σωθῆναι τὴν ποίμνην σου.
42. (ff. 147r-150r): Inc. Μὴ ἀπώση ἀγαθή; des. Τῆς ζωῆς ἡμῶν τὸν δρόμον, ἐκτελέσαι...
43. (ff. 150r-152v): Inc. Ἄβυσσον ἡ τεκοῦσα; des. Τοῦ νόμου Δεσπότου φέρεις κατὰπάντων ἀρχικῶς τὸ ἐκ νίκη.
44. (ff. 152v-156r): Inc. Tάγματα τῶν ἀγγέλων; des. Τὰς σεπτὰς ἐντολὰς τοῦ Θ[εο]ῦ ἡμῶν.
45. (ff. 156r-159r): Inc. Σὲ τὴν αἰτίαν τῆς ἡμῶν σ[ωτηρί]ας; des. Τοῦ ἀλλοτρίου τῆς κακουργίας ἡμᾶς, ἀχειρώτοις περισώζεσθαι.
46. (ff. 159r-162v): Inc. Στῆσον τὰσ καταιγῖδας; des. Σὴν ποίμνην μολυσμάτων τὴν σὲ μεγαλύνουσαν.
47. (ff. 162v-166r): Inc. Νάμασι ζωη ρρύτοις; des. Καὶ π[νεύ]ματα δικαίων πανοικτίρμων καὶ πολυέλεε.
48. (ff. 166r-169r): Inc. Τὸ τῆς ζωῆς μου προορῶν ἐφεστικὸς; des. Τεκοῦσα τοῖς α[νθρῶ]ποῖς, διὸ πάντες σε ἀεὶ μεγαλύνομεν.
49. (ff. 169r-173r): Inc. Δέσποινα θ[εοτό]κε τοῖς επὶ σοὶ πεποιθότας; des. Θεῖον καὶ [...] ἀν υμνολογῶν καὶ προσκυνῶν μεγαλύνωσε.
50. (ff. 173r-175r): Inc. Ἄχραντε θ[εοτό]κε ἡ σεσαρκωμένον τὸ ἀΐδιον; des. Ἀλλὰ ζωῆς τοῖς ἐν πίστει, σὲ μεγαλύνουσιν.
51. (ff. 175r-179r): Inc. Δεδοξασμένα περὶ σοῦ λελάληται; des. Διὰ τῆς τεκούσης σε, φείσαί μου σῶσον με, ἐλεῆσον ἀγαθὲ.
52. (ff. 179r-183r): Inc. Ναμάτων πηγήν σε πρεσβευτϊκῶν; des. Καὶ κατεχθρῶν ἀοράτων καὶ τῶν ὁρατῶν, κατευοδώσασα σῶσον.
53. (ff. 183r-186r): Inc. Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς; des. Ἐν ταῖς ἀγκάλαις κρατοῦσα Χ[ριστὸ]ν ἀνέτειλας.
54. (ff. 186r-190v): Inc. Λόγον Θ[εο]ῦ σωματωθέντα τέτοκας; des. Καὶ τῆς ἐπικρατείας τῆς κατεχούσης ἡμᾶς δέσποινα.
55. (ff. 190v-194r): Inc. Ἵλεών μοι παρθένε; des. Καταγγέλλοντεσ ἀεὶ τὰς αἰνέσεις σου.
56. (ff. 194r-197v): Inc. Νέκρωσον τῆς σαρκός μου; des. Προθύμος μεγαλύνω τὴν μεγαλύνασαν τὸν τόκον σου.

Descriere fizică (a originalului)

197 f. : il. ; 31x21 cm; 19-23 R (6x11,5 cm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Gheorghe Dionisiatis, Ierodiacon
Ghenadie, Enăceanu, Episcopul Râmnicului și al Noului Severin

Note

Legătură originală din piele de culoare maro, pe tăblițe de lemn. Starea de conservarea a acesteia este precară, cotorul și o bună parte din coperta posterioară fiind foarte deteriorate. Se mai observă urmele fostelor încuietori metalice. În centrul fiecărei coperți a legăturii, se observă un medalion (engolpion) floral și un chenar artistic realizat.
Litzica, Constantin, Catalogul manuscriptelor grecești, București, 1909, nr. din Litzica, p. 164-166.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro