Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Σχόλια στίσ ωμηλίες τοῦ Γρηγορίου του Θεολόγου. [Omiletică]
Ms. gr. 392
348408

Titluri alternative

Comentariile lui Niceta din Serres, la Omiliile lui Grigorie Teologul.
Comments by Niceta of Serres on Saint Gregory the Great's Homillies.
Sec. XIV
15 c.

Autor(i)

Niceta din Serres
Grigorie Teologul

Date de publicare

Constantinopol, Sec. XIV

Limba

greacă veche (ante 1453); elină

Subiecte

Omiletică
Homillies

Tip

manuscris

Descriere

Fila "Bombycin" sau "Charta Bombycina" așa cum o numeau latinii în vechime, provine din fabricile de hârtie deschise în Orientul Mijlociu în Siria, la Alep și Damasc sau în alte orașe musulmane, iar orașul de origine este Vamvikis (Membijul de astăzi în Siria). Caracteristicile filei Bombycin, sunt: lipsa filigranului, a vergelelor de apă și existența în textura filei a urmelor de plante vegetale, inclusiv a bumbacului. La atingere, fila "Bombycin" este fără luciu și ușor aspră iar marginea filelor se aseamănă cu vata medicinală, putându-se extrage mici firicele. La plierea filei, aceasta ajunge să prezinte chiar fisuri astfel deteriorând-o. În contact cu multă apă, fila ajunge ca o pastă asemenea înfățișării de început când ea s-a fabricat.
Manuscrisul este scris în peniță cu cerneală neagră și castanie (culoarea castanie s-a format din cauza abundenței de săruri minerale din cerneală) pentru comentariul în sine, iar roșie pentru letrinele și vinietele care de cele mai multe ori sunt artistic realizate la paginile: 11, 51, 114, 156, 193, 236, 548, 624 și 659. Textul este scris pe o singură coloană; are paginație regulată, iar literele sunt caligrafic realizată cu arcuiri frumoase ale acestora în partea superioară și inferioară. În general este o grafie frumoasă și îngrijită, fără ștersături sau pete de cerneală care să împiedice citirea textului. Dimensiunea literei (textul în sine) uneori variază și dă impresia că ms. este scris de două sau mai multe mâini. Pe mai multe file, preponderent în partea a doua a ms., apar cearcăne de apă ceea ce dovedește expunerea în mod constant la umiditate în bibliotecile din care provine, ultima fiind cea a Academiei Domnești din București și anume "Sfântul Sava". Ștampila în tuș negru a bibliotecii "Sfântul Sava" se găsește pe mai multe file, proveniența fiindu-ne indicată și după o notiță la fol 1. În unele locuri tahigrafia își face prezența prin diversele moduri de prescurtări. Ms. a fost numerotat mecanic și cu creionul, de bibliotecă, nu în file ci în pagini. Din cauza lipsei unui număr mare de file, nu se poate stabili cu exactitate ce alte discursuri mai conține volumul. Manuscrisul este într-o stare de conservare, foarte bună.
Filele sunt presărate cu diferite notițe marginale în tuș negru sau roșu, care stabilește debutul și finalul comentariului sau sunt doar niște adăugiri cu trimiteri, foarte folositoare.
La început pe prima filă avem următoarea însemnare: Ἐκ τῶν τῆς ἐν Βουκουρεστίῳ αὐθεντικῆς σχολῆς τῆς κατὰ τὴν μονὴν τοῦ ἁγίου Σάββα κειμένης, καὶ ὁ ἀφαιρήσας ἀφορισμένος παρὰ Θεοῦ παντοκράτορος. (Dintr-ale școlii domnești din București de la Mănăstirea Sfântului Sava, și cine o va fura să fie blestemat de Dumnezeu Atotțiitorul).
1. (p.11 - 50): 1. (p.11 - p.50): Tοῦ ἐν ἄγίοις π[ατρό]ς ἠμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχὶεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὴν νέαν κυριακήν εἰς τα ἐγκαίνια, καὶ εἰς τῆν εορτήν καὶ τὸν μάρτϋρα Μάμαντα. Λόγος τρίτος. (A celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului, omilia la târnosirea duminicii celei noi și la sărbătoarea mucenicului Mamant. Cuvântul al treilea). Inc. ...ῆς πανηγυρικῆς ῒδέας καὶ οὗτος ὁ λόγος; des. Oῦ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμῆν.
2. (p.51 - 114): Tοῦ ἐν ἄγίοις π[ατρό]ς ἠμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχὶεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὴν πεντηκοστήν. (A celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului, omilia la Cincizecime [sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh]). Inc. Πανηγϋρικὴν ἰδέαν καὶ οῦτος ὁ λόγος; des. Ὅς ἐστιν ἡ τῶν δικαίων ἀληθϊνὴ ἑορτὴ καὶ ἀγαλλίασις.
3. (p.114 - 155): Tοῦ ἐν ἄγίοις π[ατρό]ς ἠμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχὶεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὴν πεντηκοστήν. (A celui între sfinți Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului, εἰς τοὺς ἁγίους Μακκαβαίους. (A celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului, omilia la sfinții Macabei). Inc. Ἐν ταῖς μακκαβαϊκαῖς βΐβλοις; des. Kαὶ ὁ ἐξουθενῶν με [...].
4. (p.156 - 192): Tοῦ ἐν ἄγίοις π[ατρό]ς ἠμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχὶεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὸν ἅγιον ἱερομάρτυρα Κυπριανόν. (A celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Teologul,arhiepiscopul Constantinopolului, omilia la sfântul mucenic Ciprian). Inc. Ἀνωτέρων αξίαν τοῦ ὄρος; des. Τελείοι ἐτι τῆ ἡμέρα Χ[ριστοῦ] ἁρεθέντες.
5. (p.193 - 235): Tοῦ ἐν ἄγίοις π[ατρό]ς ἠμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχὶεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὸν ἐξισωτὴν Ἰουλιανόν. (A celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului, omilia la cuvintele și la Iulian Apostatul). Inc. Τϊ σὶ μὲν δοκεῖ; des. Τὴν μίαν δόξαν τῆς ἁγίας τρϊάδος.
6. (p.236 - 548): Tοῦ ἐν ἄγίοις π[ατρό]ς ἠμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχὶεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. (A celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului, omilia la nașterea lui Iisus Hristos). Inc. Τὸν παρόντα πανηγυρϊκὸν λόγον; des. Oἱ ταῦτα δϊδάσκοντα καὶ [...] μανθάνοντα [...].
7. (p.548 - 555): [Tοῦ ἐν ἄγίοις π[ατρό]ς ἠμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχὶεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως], εἰς Γρηγόριον τὸν ἀδελφὸν Βασιλείου τοῦ μεγάλου. (A celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului, omilia la Grigorie, fratele lui Vasile cel Mare). Inc. Φΐλου πιστοῦ οὐκ ἔστιν; des. Πρὸς τοῖς... [incomplet].
8. (p.556 - 625): [Tοῦ ἐν ἄγίοις π[ατρό]ς ἠμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχὶεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως], εἰς τὸν ἅγιον Ἀθανάσιον. (A celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului, omilia la sfântul Atanasie [cel Mare]). Inc. Ὁ παρὼν λόγος; des. Ἵνα ὅταν ἐκλίπητε, δόξωνται ἡμᾶς εἰς τὰς αἰωνίοις σκην[ές].
9. (p.625 -660): Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν π[ατέρ]α σϊωπῶντα, δϊὰ τῆν πληγὴν τῆς χαλάζης. (A aceluiași, la tatăl care tace, despre rana provocată de grindină). Inc. Ὁῦτος ὁ λόγος εἴρηται; des. Ω ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.
10. (p. 660-707): Tοῦ αὐτοῦ λόγος, εἰς τὴν τῶν ἑκατὸν πεντήκοντα πατέρων παρουσίαν. (A acestuia, cuvânt la cei o sută cincizeci de părinți prezenți). Inc. Ὁι ἑκατὸν πεντήκοντα επίσκοποι; des. Καὶ οὕτως δυνησώμεθα σωθῆναι.
11. (p. 708-716): Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ μεγάλου λόγος εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ γέννησιν. (A celui între sfinți părintelui nostru Vasile cel Mare, cuvânt la sfânta Naștere a lui Hristos). Inc. Χ[ριστοῦ] γέννησις ἡ μὲν οἰκεῖα καὶ πρώτη; des. Ὅτϊ αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
12. (p. 716-727): Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία προτρεπτικὴ εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα. (Omilia povățuitoare a acestuia, la sfântul botez). Ιnc. Ὁ μὲν σοφὸς Σολομῶν τῶν κατὰ τὸν βΐον; des. Ὅτϊ αὐτῶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
13. (p. 727-748): Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ μεγάλου λόγος εἰς τὸ ἅγιον πνεῦμα. Inc. [...]πτιζόμενος, εἰς τρϊάδα βαπτίζεται; des. Εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
14. (p. 748-757): Τοῦ αὐτοῦ περὶ θεολογίας λόγος πρῶτος. (A cestuia, cuvântul întâi despre teologie). Inc. [textul este foarte șters]; des. Ὀκνῶ γαρ εἰπεῖν ὑπὲρ [...].

Descriere fizică (a originalului)

757 p. : il. ; 29 x 21 cm. 31-33 R (21,5 x 14,5 cm).

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Note

Comentariile lui Niceta din Serres, la Omiliile lui Grigorie Teologul.
Manuscrisul este Bombycin. În 1909, când C. Litzica a realizat prima catalogare a manuscriselor grecești din B.A.R, nu a menționat acest lucru afirmând nefondat că volumul este din hârtie. Credem că a fost derutat de primele file din hârtie, adăugate mult mai târziu de noul proprietar. Este cel de-al patrulea manuscris Bombycin existent în colecția de msse grecești din B.A.R și foarte rare la nivel internațional.
Legătură din piele de culoare maro, cu trei nervuri profilate.
Bombycin. Din hârtie, sunt doar primele cinci file și altele pe la jumătatea manuscrisului, în care filigranul este un medalion-broșă sau inițialele "G" și "F" ; "G" și "A".
Litzica, Constantin, Catalogul manuscriptelor grecești, București, 1909, nr. din Litzica, p. 201-202.
Migne. J. P., Patrologia Graeca.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro