Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Ωμιλίεσ του ἂγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου καὶ του Ιωὰννου του Χαλκηδόνος. [Miscelaneu omiletic - Teologie].
Ms. gr. 500
362204

Titluri alternative

Miscelaneu Omiletic - Teologie. Constantinopol. Sec. XIV - XV.
Miscellany of homillies - Theology. Constantinople. 14-15 c.
Teologie.
Theology.
Ōmilies tou hagiou Ioanou tou Hrisostomou ke tou Ioanou tou Khalkēdonos
Omiliile sfântului Ioan Hrisostom și ale lui Ioan din Calcedon.
Homillies by Saint John Chrysostom and by John of Chalcedon.

Autor(i)

Ioan, sfânt, Arhiepiscop al Constantinopolului
Ioan, sfânt, Arhiepiscop de Calcedon
Atanasie, sfânt, Arhiepiscop de Alexandria
Ioan, Hrisostom

Date de publicare

Constantinopol (?)., Sec. XIV - XV.

Limba

greacă veche (ante 1453); elină

Subiecte

Ioan, sfânt (ierarh)
Atanasie, sfânt (ierarh)
Sfântul Ioan Hrisostom și Ioan din Calcedon
Omilii
Omiletică
Homillies

Tip

manuscris

Descriere

Manuscrisul este scris în peniță cu cerneală neagră (uneori cerneala este brun roșcată, din cauza concentrației mari de săruri minerale și oxizi din compoziție) și roșie cu arcuiri frumoase ale literelor. Cerneala neagră s-a folosit pentru textul propriu - zis iar cea roșie pentru letrine și titluri. Dimensiunea mică a literei, aproape aplatizată și unirea literelor între ele, în general grafia elegantă a acestui manuscris, îi formează ochiului percepția unei scrieri dantelate (Ger. "Spitzen" Eng. "Lace"). Puține viniete existente care să îmbogățească lucrarea (aproape inexistente iar cele care există, sunt rudimentar realizate), în schimb letrinele sunt foarte multe, în cerneală roșie și artistic realizate. Textul nu are ștersături sau pete de cerneală care să îngreuneze citirea lui. Spre finele manuscrisului întâlnim cearcăne de apă. Hârtia se conservă bine, dar codicele nu este restaurat. Starea de conservare este
Pe pag. 3, citim următoarea notiță autografă a lui Hrisant Notara, Patriarhul Ierusalimului: Ὁ Ἱεροσολύμων Χρύσανθος ἀφιερώσατο τῇ σχολῇ τῆς ἐν Βουκουρεστίῳ τοῦ ἁγίου Σάββα, καὶ ὁ ἀφαιρέσων ἐκ ταύτης ἐχέτω τὸ ἀνάθεμα. (Hrisant al Ierusalimului a afierosit [această carte] la școala Sfântul Sava din București și cine o va lua din ea să aibă anatemă. Hrisant al Ierusalimului). Apoi de altă mână, data: 1728 μηνὶ Μαΐῳ ιε'. - 1728 luna Mai 15.
1. (p.1 - p.2): Cuprinde tabla de materii.
2. (p.3 - p.22): Titlul este șters. O omilie a lui Ioan din Calcedon la Duminica vameșului. Inc. Ἡ εἰσ τὸν τελώνην; des. Tοὺς αἰὼνας τῶν αἰῶνων, ἀμὴν.
3. (p.22 - p.): Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία, κυριακῇ τῆς ἀποκρέω. (A aceluiași, omilie la Duminica fiului pierdut). Inc. Ἀγαθὸς μὲν ὁ θεός; des. Ὧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
4. (p.66 - p.88): Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία κυριακῇ τῆς τυροφάγου. (A aceluiași, omilie la Duminica brânzei). Inc. Ἰδοὺ τὸ τῆς τεσσαρακοστῆς; des. Νῦν καὶ ἀεὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων ἀμὴν.
5. (p.88 - p.120): Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία, κυριακῇ τῆς ὀρθοδοξίας. (A aceluiași, omilie la Duminica ortodoxiei). Inc. Ἡ τεσσαρακονθήμερος αὕτη; des. Δόξα, κράτος, τϊμὴ, νῦν καὶ αεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
6. (p.120 - p.139): Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία, κυριακῇ δευτέρᾳ τῶν ἁγίων νηστειῶν. (A aceluiași, omilie la Duminica a doua a sfântului Post). Inc. Ὁ τῆς ἁγίας τεσσαρακοστῆς; des. Ὅτϊ αὐτῶ πρέπει δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰώνας ἀμ[ὴν].
7. (p.139 - p.162): Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία, κυριακῇ τρίτῃ τῶν νηστειῶν. (A aceluiași, omilie la Duminica a treia a postului). Inc. Προτυπῶν καὶ προδιαγράφων; des. Ὦ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰὼνας τῶν αἰών[ων] ἀμὴν.
8. (p.163 - p.180): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ τετάρτῃ τῶν νηστειῶν. (Omilie [a aceluiași] după sfânta Evanghelie a lui Marcu, citindu-se în a patra Duminică a postului). Inc. Μεσάσαντες τὸ πέλαγος; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰὼνας τῶν αἰώνων ἀμήν.
9. (p.180 - p.195): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ πέμπτη τῶν ἁγίων νηστειῶν. (Omilie [a aceluiași], după sfânta Evanghelie a lui Marcu, citindu-se în a cincea Duminică a sfântului Post). Inc. Παρῆλθεν μὲν ὁ χειμών; des. Καὶ εἰς τοὺς ἀιώνας τῶν αἰώνων ἀμήν.
10. (p.195 - p.206): Ὁμιλία τοῦ αὐτοῦ, Σαββάτῳ τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου. (Omilie a aceluiași, în Sâmbăta sfântului și dreptului Lazăr). Inc. Τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ; des. Καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς ἀτελευτήτος αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
11. (p.209 - p.224): Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγοι εἰς τὰ Βάϊα. (A sfântului nostru părinte Ioan Hrisostomul arhiepiscopul Constantinopolului, cuvântare la Florii. [la Intrarea Domnului în Ierusalim]). Inc. Ἤδη τῆς πνευματικῆς; des. Αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
12. (p.224 - p.245): Τοῦ αὐτοῦ λόγος εἰς τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην κυριακὴν τοῦ Πάσχα. (A aceluiași, cuvântare la sfânta și marea Duminică a Paștelui). Inc. Χαρᾶσ ἡμέρα; des. Αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
13. (p.245 - p.263): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη τῇ κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ. (Omilie [a lui Ioan Calcedon?] după sfânta evanghelie a lui Ioan, citindu-se în Duminica Tomei). Inc. Ἐπὶ τῇ λαμπροφόρῳ; des. Εἰσ τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
14. (p.263 - p.277): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ τῶν μυροφόρων. (Omilie după sfânta evanghelie a lui Marcu, ce se citește în Duminica mironosițelor femei). Inc. Καὶ ἡ παροῦσα κυριακή; des. Εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
15. (p.277 - p.295): Ὁμιλία ἐκ του κατὰ Ἰωάννην ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ τοῦ παραλύτου. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Ioan, citindu-se în Duminica slăbănogului). Inc. Πολλῶν καὶ μεγάλων κακῶν; des. Νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
16. (p.295 - p.316): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου εὐαγγελίου ἐναγινωσκομένη κυριακῇ τῆς Σαμαρίτιδος. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Ioan, citindu-se în Duminica Samarinencei). Inc. Καὶ σήμερον ἡμῖν; des. Kαὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
17. (p.316 - p.332): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη τῇ κυριακῇ τυφλοῦ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Ioan, citindu-se în Duminica orbului). Inc. Τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰὼνας τῶν αἰὼνων, ἀμήν.
18. (p.333 -p.346): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ τῶν ἁγίων τι' θεοφόρων πατέρων. (Omilie supă sfânta Evanghelie a lui Ioan, citindu-se în Duminica sfinților 318 părinți). Inc. Μετὰ τὴν ἑορτήν; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
19. (p.346 - p.369): Ὁμιλία ἐκ του κατὰ Ἰωάννην ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ τῆς ἁγίας πεντικοστῆς. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Ioan, citindu-se în Duminica Cincizecimii [a Pogorârii Sfântului Duh]). Inc. Τῇ ἐσχάτη ἡμέρᾳ; des. Εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
20. (p.370 - p.384): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ πρώτῃ τῶν ἁγίων πάντων. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în prima Duminică a tuturor sfinților). Inc. Εἶπεν ὁ κύριος; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
21. (p.384 - p.395): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ δευτέρα. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în a doua Duminică). Inc. Ἐπειδὴ τῆς θείας; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
22. (p.396 - p.408): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ τρίτῃ μετὰ τῶν ἁγίων πάντων. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în a treia Duminică după toți sfinții). Inc. Τῆς φιλαργυρία; des. Kαὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
23. (p.408 - p.425): Ὁμιλία ἀναγινωσκομένη ἐκ του κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου κυριακῇ τετάρτη. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în a patra Duminică). Inc. Οὐδέν ἐστιν τῆς ἀδιστάκτου; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
24. (p.425 - p.441): Ὁμιλία ἐκ του κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ πέμπτη. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în a cincea Duminică). Inc. Πηγὴ πνευματική; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
25. (p.441 - p.459): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου εὐαγγελίου ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ἕκτη. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a șasea). Inc. Οἱ τῶν μελισσῶν; des. Kαὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, Ἀμὴν.
26. (p.459 - p.471): Ὁμιλία ἐκ του κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ἑβδόμη. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a șaptea). Inc. Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ; des. Kαὶ εἰς τοῦσ αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
27. (p.472 - p.484): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ὀγδόη. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a opta). Inc. Ὁ τῆς ἡμετέρας σωτηρίας; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰὼνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
28. (p.484 - p.501): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ἐννάτῃ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a noua). Inc. Καὶ οἱ τοὺς ἑαυτῶν φίλους; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
29. (p.501 - p.517): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ δεκάτῃ. (Omilia după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a zecea). Inc. Ὑπὲρ τῆς ἡμῶν ψυχικῆς; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
30. (p.517 - p.531): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ἑνδεκάτῃ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a unsprezecea). Inc. Ποτὲ μὲν φανερῶς; des. Ὧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
31. (p.532 - p.545): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ιβ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a 12-a). Inc. Οὐδὲν οὕτως οἶδε; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
32. (p.546 - p.556): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ δεκάτῃ τρίτῃ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a treisprezecea). Inc. Τὴν ἐκ τῆς διδασκαλείας; des. Νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰὼνας τὼν αἰὼνων, ἀμὴν.
33. (p.556 - p.569): Ὁμιλία ἐκ του κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ δεκάτῃ τετάρτῃ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a 14-a). Inc. Εἶπεν ὁ Κύριος; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
34. (p.569 - p.580): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ιε'. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a 15-a). Inc. Οἱ τοὺς ἀγροὺς τῶν ἀνθρώπων; des. Εἰς τοὺς αἰὼνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
35. (p.581 - p.593): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ἓξ καὶ δεκάτῃ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a 16-a). Inc.Τῆς αὐτῆς διδασκαλίας ὠφέλειαν; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰὼνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
36. (p.594 - p.609): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ἑπτὰ καὶ δεκάτῃ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Matei, citindu-se în Duminica a 17-a). Inc. Μέγα ἀγαθὸν εὐχή; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰὼνας, τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
37. (p.609 - p.623): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ὀκτὼ καὶ δεκάτῃ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Luca, citindu-se în Duminica a 18-a). Inc. Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐστώς; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
38. (p.623 - p.640): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ιθ'. (Omilie după sfânt Evanghelie a lui Luca, citită în Duminica a 19-a). Inc. Πασῶν τῶν ἀρετῶν; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
39. (p.641 - 653): Ὁμιλία ἀναγινωσκομένη ἐκ του κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου κυριακῇ εἰκοστῇ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Luca, citită în Duminica a douăzecea). Inc. Τὸ τῆσ ἀναστάσεως; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
40. (p.653 - p.674): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ εἰκοστῇ πρώτη. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Luca, citită în Duminica a douăzeci și una). Inc. Ὥσπερ παράδεισος; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
41. (p.674 - p.697): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ εἰκοστῇ δευτέρα. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Luca, citită în Duminica a douăzeci și doua). Inc. Ἀγαθὰ μὲν πάντα; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
42. (p.697 - p.713): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ εἰκοστῇ τρίτῃ. (Omilie după sfânta Evanghelie a lui Luca, citită în Duminica a douăzeci și treia). Inc. Ὥσπερ τὰ σὼματα; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τὼν αἰώνων, ἀμήν.
43. (p.713 - p.726): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ κδ'. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Luca, citită în Duminica a douăzeci și patra). Inc. Καὶ μεγάλη πολλάκισ ἀνάγκη; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
44. (p.726 - p.744): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ εἰκοστῇ πέμπτῃ. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Luca, citită în Duminica a douăzeci și cincea). Inc. Μέγα πρὸς ἀρετήν; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
45. (p.744 - p.760): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ εἰκοστῇ ἕκτῃ. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Luca, citită în Duminica a douăzeci și șasea). Inc. Ἡ πλεονεξία μέγα; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
46. (p.760 - p.793): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ εἰκοστῇ ἑβδόμῃ. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Luca, citită în Duminica a douăzeci și șaptea). Inc. Ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ Θεός; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
47. (p.793 - p.793): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῆ εἰκοστῇ ὀγδόῃ. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Luca, citită înDuminica a douăzeci și opta). Inc. Ὁ μακάριος καί; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
48. (p.793 - p.808): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ ἐννάτῃ. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Luca, citită în Duminica a douăzeci și noua). Inc. Πολλοὺς καὶ διαφόρους; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
49. (p.809 - p.826): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ τριακοστῇ. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Luca, citită în Duminica a treizecea). Inc. Ὥσπερ ἐξ ἀδδηφαγίας; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
50. (p.826 - p.840): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ λα'. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Luca, citită în Duminica treizeci și una). Inc. Ἥλιος δικαιοσύνης; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.
51. (p.840 - p.859): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ τριακοστῇ δευτέρα. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Luca, citită în Duminica a treizeci și doua). Inc. Πᾶσα μὲν ἀδικία; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας, τῶν αἰώνων, ἀμήν.
52. (p.859 - p.873): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ πρὸ τῆς ὑψώσεως. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Ioan, citită în Duminica înainte de Înălțarea Domnului). Inc. Εἶπεν ὁ Κύριος; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰὼνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
53. (p.873 - p.899): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Matei, citită în Duminica înainte de Nașterea lui Hristos [a Crăciunului]). Inc. Οἱ μὲν παλαιοί; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
54. (p.899 - p.914): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ μετὰ τὴν Χριστοῦ γέννησιν. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Matei, citită în Duminica după Nașterea lui Hristos). Inc. Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
55. (p.914 - 925): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ πρὸ τῶν Φώτων. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Matei, citită în Duminica dinaintea Bobotezei [a Teofaniei, Botezului Domnului]). Inc. Ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
56. (p.925 - 941): Ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον ἁγίου Εὐαγγελίου, ἀναγινωσκομένη κυριακῇ μετὰ τὰ Φῶτα. (Omilie la sfânta Evanghelie de la Matei, citită în Duminica după Bobotează). Inc. Εἰ καὶ ἡ ἑορτή; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.
57. (p.941 - p.957): Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ δευτέρα. (A celui între sfinți părintelui nostru Ioan Hrisostomul, arhiepiscopul Constantinopolului, predică la sfânta Lune mare). Inc. Ὀφθαλμοὺς μὲν ὁρῶν; des. Καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων, αμήν.
58. (p.957 - p.972): Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου λόγος τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τρίτῃ. (A celui între sfinți părintelui nostru Ioan Hrisostomul arhiepiscopul Constantinopolului, cuvântare la sfânta și marea Marți). Inc. Ὅταν τὸ εὐδαπάνηστον; des. Ὅτϊ αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοῦς αἰώνας, ἀμήν.
59. (p.972 - 977): Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεωσ τοῦ Χρυσοστόμου λόγος τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ τετάρτῃ. (A celui între sfinți părintelui nostru Ioan Hrisostomul patriarhul Constantinopolului, cuvântare la sânta și marea Miercuri). Inc. Σήμερον ὁ Φαρσαῖος; des. Αὐτῶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰώνας, ἀμήν.
60. (p.977 - 995). Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ πέμπτῃ, λόγοσ εἰς τὸ ἀποστολικὸν ῥητὸν τὸ λέγον: ἐγὼ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου. (La sfânta și marea Joi, predică la cuvântul apostolic ce zice: Eu am primit de la Domnul). Inc. Εἰ ὄντως ἀγαπητέ; des. sfârșitul lipsește.
61. (p.996 - 1005) albe, sau cu însemnări fără valoare.
62. (p.1006 - 1007): Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας σύνταγμα διδασκαλίας πρὸς μονάζοντας καὶ πάντας χριστιανοὺς κληρικούς τε καὶ λαϊκούς. (Α celui între sfinți părintelui nostru Atanasie arhiepiscopul Alexandriei, învățătură către călugări și către toți creștinii, clerici sau laici). Inc. Ἔστιν ὁ βίος τῶν υἱῶν. des. sfârșitul lipsește.

Descriere fizică (a originalului)

1007 p. ; 21 x 14 cm; 23 R (5 x 9 cm).

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Muzeul de Antichități

Note

Legătura originală, bizantină în piele, de culoare castanie (brun) pe tăblițe de lemn. Cinci ornamente metalice, sunt așezate pe coperta superioară și inferioară. Încă se mai observă urmele fostelor încuietori metalice. Legătura se conservă relativ bine (deteriorată la cotor și la colțuri), fiind necesară o restaurare.
Hârtie. Starea de conservare a acesteia este bună.
Litzica, Constantin, Catalogul manuscriptelor grecești, București, 1909, nr. din Litzica, p. 278 - 284.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro