Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Miscelaneu de cronici ale Țării Românești
Ms. rom. 121
375241

Titluri alternative

Miscelaneu de cronici ale Țării Românești, secolul al XVIII-lea (sfârșit)
Miscellaneous of Chronicles of Wallachia, late 18th century

Autor(i)

Greceanu, Radu, logofăt
Popescu, Radu

Date de publicare

Sec. XVIII (sfârșit)
România :, Țara Românească

Subiecte

Istorie
History
Cronică
Chronicle

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră și roșie.
Manuscrisul conține 200 f. din care sunt scrise până la f. 198.
Frontispicii în culori. La f. 1 un frontispiciu de forma literei "Pi", în tuș și acuarelă. În interiorul frontispiciului vrejuri și flori de acant, în partea superioară, într-un medalion, bourul și acvila cruciată, stema Moldovei și a Țării Românești. La f. 2, într-un frontispiciu dreptunghiular, 2 vrejuri care se termină cu 2 flori de acant. În centrul frontispiciului, într-un medalion acvila cruciată, stema Țării Românești.
Însemnare în limba franceză, privitoare la vechimea manuscrisului, a lui George Asaky, f. 1v.
Incipit: "Însă dintâi izvodindu-să de rumânii carii s-au dăspărțit...", f. 2.
"... de la al unsprezecelea an înainte", f. 198v.
Letopisețul cantacuzinesc, f. 2-84.
Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Brâncoveanu, f. 84-138v.
Radu Popescu, Istoriile domnilor Țării Românești, f. 139-198v.

Descriere fizică (a originalului)

198 f. : il. ; 315 x 210 mm; (240 x 155 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Asachi, Gheorghe (1788-1869)
Sturdza, Dimitrie Alexandru (1833-1914)

Note

Legătură nouă în pegamoid.
Hârtie cu filigran: 3 pălării, observabil la f. 4, 5, 6, ... 148, 198, 199, 200.
Ex libris ștampilă: "Biblioteca Sceensis", f. 1r.
Ex libris semnătură: "George Asaky", f. 1v.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol., București, 1978, p. 40.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro