Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Istoria lui Erotocrit]
Ms. rom. 158
370304

Titluri alternative

Erotocrit, Moldova, 1785

Autor(i)

Cornaro, Vincenzo

Contributori

Ioniță Tăutul [copist]

Datare

1785

Date de publicare

[Moldova], 1785
România, Moldova

Limba

română

Subiecte

Cărți populare

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră; scriere cursivă.
Fără foaie de titlu și fără titlu la începutul textului.
Manuscrisul nu are caietele cu signatură sau numerotare a filelor.
Numeroase însemnări manuscrise pe filele liminare.
Data (1785 avgust 15) și numele copistului (Ioniță Tăutul) în îns. mssă a acestuia de la f. 128v (reluat pe filele liminare).
Incipit (al textlui propriu-zis): "În vremili vechi, când împărățea elinii ..." (f. 1r); primele rânduri pe filă, adăugate ulterior textului Erotocritului, reprezintă câteva versuri: "Lasă-mă să moru acu ..." ; excipit: "... ale împăratuli Eraclie." (urmează însemnarea copistului).

Descriere fizică (a originalului)

128 f.; 239 x 190 mm; 20 - 23 R (180 x 130 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Sturdza, D. A.

Note

Legătură nouă.
Hârtie cu filigran: inițialele "M B" (observabil cu claritate la ff. 77 - 78, 126); acvilă bicefală? (numai la fila lim. 2).
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. I, 1978, p. 49.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, vol. I, 1959, p. 247.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro