Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Dioptra carea să chiamă Oglindă sau Închipuirea cea adevărată a vieții omenești în lume den multe dumnezeești scripturi și părintești dogmate tocmită ; și pre limba slovenească schimbată și scrisă de destoinicul părintele Vitalie, egumenul de la Dubna ; iar pre limba rumânească adusă de Staico dascalul și izvodită
Ms. rom. 2341
370303

Titluri alternative

Dioptra, Sec. XVII (sfârșit)
Trei Dioptre, cum ai zice Oglinde de lume văzătoare

Autor(i)

Vitalie de la Dubna

Contributori

Staico, dascăl [trad.]

Date de publicare

[s. l.], Sec. XVII (sfârșit)

Limba

română

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, titluri, inițiale și puncte în text cu roșu.
Manuscris miscelaneu, cuprinzând "Dioptra" (32 de caiete cu signatură, din care două caiete numerotate cu 1, succesiunea caietelor fiind: 1*, incluzând cuvântul către cititor, 1-31) și "Rânduiala călugăririi" (un caiet distinct, quaternion, numerotat cu 2, scris de altă mână și atașat la sfârșit).
Din caietele 1*, 1-31 (quaternion), caietul 1* are 5 file, iar caietul 31, 3 file.
Manuscris fără foaie de titlu; titlul și autorii menționați la f. 6r.
Numele traducătorului (dascălul Staico) la f. 6r, în criptogramă și la f. 248v, într-o notație mai târzie a unui deținător.
Însemnare manuscrisă la f. 1v: manuscris dăruit de părintele Ionichie arhiereu Schitului Ghighiu (1831).
Dioptra - Incipit: "Priimeaște cu dragoste, iubit cetitoriu, ..." (f. 1); excipit: " ... să-i fie slava și marea cuviință, cinstea și metanie, părintelui și fiiului și Duhului sfânt, în netrecuți veaci. Amin." (f. 248r).
Rânduiala călugăririi - Incipit: "le sărut; să întreabe: Dară răbda-vei toată greutatea ..." (f. 249r); excipit: " ... Întru veșmântul neputredirii și al curăției și întru ..." (f. 256r).
Dioptra carea să chiamă Oglindă sau Închipuirea cea adevărată a vieții omenești în lume , ff. 1-248.
[Rânduiala călugăririi] (fragment), ff. 249 - 256v.

Descriere fizică (a originalului)

256 f.; 215 x 145 mm; 21 R (145 x 90 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Athanasie, ieromonah
Naniescu, Iosif, părintele Ionichie
Măn. Ghighiu
Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice

Note

Legătură originală în piele, în stil brâncovenesc, cu motivul evantaiului care ornează colțurile panoului central și medalion polilobat cu scena Răstignirii (cop. ant.); lipsă o închizătoare.
Hârtie cu filigran tre capelli.
Ex-libris mss și pecete inelară octogonală în fum Athanasie iermonah (f. 6r).
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. II, 1983, p. 250.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, vol. I, 1959, p. 82.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro