Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Molitfelnic slavo-român]
Ms. rom. 2465
367303

Titluri alternative

Molitfelnic slavo-român, Măn. Hurezi, 1692
Euchologion, Hurezi Monastery, 1692

Contributori

Paisie, egumen al Măn. Hurezi [patron.]
Nicolae, monah de la Măn. Brâncoveni

Datare

1692

Date de publicare

1692
România:, Țara Românească, Măn. Hurezi

Limba

română
limbi slave (alte)

Subiecte

Cărți liturgice
Liturgical Books
Sacramente
Sacraments
Molitfelnic
Euchologion

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră și roșie, titluri, colontitluri, indicații tipiconale și inițiale cu roșu.
Miniaturi: frontispicii tip cordaj cu roșu și negru (f. 4r, 15r, 39v, 45r, 48v, 74r, 86r, 90v, 94r, 130v, 150r, 163r, 167v, 172v), viniete (f. 39r, 73v, 84r, 172r), inițiale ornate (f. 47v, 107v, 108v).
Numerotație originală cu slovocifre (f. 1 în numerotația veche este f. 4 în numerotarea mecanică)

Descriere fizică (a originalului)

183 f. : il. ; 200 x 140 mm; 20 R (137 x 102 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Ilarion, episcopul Râmnicului
Muzeul de Antichități

Note

Legătură originală în piele cu ornamente presate; medalion polilobat, având reprezentată în centru Răstignirea (cop. ant.).
Numele copistului la f. 181: "Această cărticea o am scris eu Necolae monah ot Brâncoveni, cu cheltuiala și cu porunca sfinției sale părintelui Paisie egumenul de la svetii Constantin, însă de la Urezi ..."
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. 1978, 1987, 1992, p. 280.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, vol. I, 1959, p. 169.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro