Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Pravilă]
Ms. rom. 2471
366606

Titluri alternative

Pravilă, Țara Românească, Sec. XVII
Pravila, Wallachia, 17 c.

Contributori

Moxa, Mihail [trad.]

Date de publicare

[Țara Românească], Sec. XVII (mijloc)
România :, Țara Românească, Bistrița (Vâlcea)

Limba

română

Subiecte

Drept bisericesc
Nomocanon
Literatură juridică
Ecclesiastical lawcode literature

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră. Titluri și inițiale scrise cu roșu.
Manuscrisul are și o numerotare veche, cu slovo-cifre, care începe cu f. 2 a numerotării mecanice.
Frontispiciu simplu, tip bandă, cu motiv tip cordaj. La colțuri și la mijloc mici fleuroane orientate ascendent.
25 de caiete quaternion. Caietele 1-24 au câte 8 file, caietul 25, numai 2 file.
Însemnări ale posesorilor la f. lim. ant., f. 1, 1v, 2, [197]v.
Pe f. lim. post. o însemnare: "Văleato 7166", anul 1658.
Incipit: "Azì Petrì și Pavelì, apostolii lui HS...", f. 2., excipit: "... 8 de metanii. Coneț. Moxalie Mihail.", f. 191.

Descriere fizică (a originalului)

196[-197] f. : il. ; 210 x160 mm; 18 R (145 x 90 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Teofil, Mitropolitul Ungrovlahiei 1636-1648
Muzeul de Antichități București

Note

Legătură nouă în pergamoid albastru. Sub legătura modernă se păstrează vechea legătură, doar coperta anterioară, în piele. În mijloc, un medalion rombic, cu scena Răstignirii.
Hârtie cu filigran, de proveniență italiană: ancoră înscrisă în cerc, cu un trifoi deasupra, la f.: 14, 22, 40, 70, 73, 135, 157 și inițiale despărțite de un trifoi cu tulpină, la f.: 17, 20, 27, 123, 187, 191. Filigran asemănător cu Briquet, pozițiile: 540-544.
Ex-libris ștampilă: Pecetea în fum a Mănăstirii Bistrița, f. 1v și 196.
Ex-libris: ștampila Muzeului de Antichități București, f. lim ant. și f. lim. post.
Ex-libris manuscris: "Theofil, cu mila lui Dumnezeu smeritul arhiepiscop și mitropolit al întregii Ungrovlahii", f. 1 v și "Theofil arhiepiscop și mitropolit Ungrovlahiei", f. lim ant.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. II, București, 1983, p. 283.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro