Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Filocalie]
Ms. rom. 2597
370589

Titluri alternative

Filocalia de la Dragomirna, Moldova, 1769

Autor(i)

Simeon Noul Teolog, sfânt (949-1022)
Vasile cel Mare, sfânt, Episcop de Cesareea, Mitropolit al Cappadociei și Exarh al Pontului (330?-379)
Nil Sinaitul (Ascetul) (sec. IV - V)
Isaac Sirul, sfânt ((sec. VII))
Dorothei, din Gaza (avva) (sec. VI)
Damaschin Studitul
Ioan Gură-de-Aur, sfânt (347–407)

Contributori

Rafail, monah [trad., cop.]

Datare

1769

Date de publicare

[Moldova, Măn. Neamț], 1769

Limba

română

Subiecte

Filocalie
Pateric
Hagiografie
Isihasm
Învățături creștine

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, titluri, colontitluri și inițiale cu roșu.
Frontispiciu tip cordaj (f. 4r), inițială ornată (f. 109r).
Numerotare originală cu slovocifre, f. 1 în numerotarea originală este f. 4 în numerotarea mecanică; caiete fără signatură.
Filele 307 - 308 de format mai mic (213 x 150 mm); ff. 306, 311, 312 albe.
Numele copistului și data încheierii copierii manuscrisului la f. 305r: "S-au scris de Rafail monahul întru folosul tuturor celor ce vor ceti. Mai, dni 4, 1769."
Incipit (al întregului volum): "Scară de ceale ce să află în cartea aceasta" (f. 1); incipit (al textului propriu-zis): "Fraților și părinților, tot omul cel ce să va lepăda de lume ..." (f. 4); excipit: " ... slava și stăpâniia în veacii nesfârșiți. Amin " (f. 310v)
Manuscrisul cuprinde scrieri ale lui Simeon Noul Teolog, Sf. Varsanufie, Vasile cel Mare, avva Dorothei, Grigorie Sinaitul, Evagrie Ponticul, Filothei Sinaitul, Nil Sinaitul, Isaac Sirul, Isaia Pustnicul, Cassian Râmleanul, Damaschin Studitul, Ioan Gură-de-Aur ș.a.

Descriere fizică (a originalului)

313 f. : il. ; 305 x 205 mm; 24 R (243 x 165 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Rafail, monah
Măn. Hurezi
Muzeul de Antichități

Note

La f. 4r, titlul: "Ale preacuviosului părintelui nostru Simeon Noul Cuvântătoriu de Dumnezeu, care au fost igumen Mănăstirii Sfântului Mamant, Cuvinte foarte de folos pentru începutul viețuirii scrise cătră cei ce s-au lepădat de lume ..."
Legătură nouă sub care se păstrează învelitorile de piele originale; medalion central polilobat cu Sf. Troiță (cop. ant.), chenar trasat cu ruleta (motive fitomorfe stilizate, miniaturale), colțuri marcate cu mici medalioane ovale cu ornamente fitomorfe.
Hârtie cu diverse filigrane: corn cu literele W I (f. lim. ant., f. 1, 274, 282, 284, 288, 291, 294, 295), sălbatic, f. asemănător cu Eineder 827 (ff. 2, 3, 279, 283, 286, 289, 293, 304 - 306), tre capelli (ff. 4, 7, 10, 11), literele G B (f. 9), tre capelli cu litera N plasată central sub filigran (f. 17, 19, 21, 23, 25, 27, ..., 247, 253, 287) cu contramarcă literele FV (f. 16, 18, 20, 22, 24, 26 ... ), majoritar în corpul volumului, tre capelli cu litera M plasată central sub filigran (ff. 239, 242, 246, 252, 256, 280, 299).
Ex-libris pecete inelară în fum cu inițialele RFMNH (Rafail monah), f. 4r.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. II, 1983, p. 329.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, vol. I, 1959, p. 199.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro