Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Ceasornicul domnilor. Viața împăratului Marco Avrilie cu învățăturile lui arătând obiciaiurile vechi a împărăției Râmului [...] scoasă din multe cărți elinești și latinești pre limba româniască de Nicolai Costin, biv-vel logofăt, [...] în dzilele mării sali Grigorie Ghica voevod, domnul Țării Moldovii, în anii de la zidirea lumii 7244(1736), avgust 5, cu mâna lui Ioan, gramaticul de vamă, sân Pavel cămărașul.
Ms. rom. 3440
370559

Titluri alternative

Guevara, Antonio de, Ceasornicul domnilor (traducere de Nicolae Costin), 1736
Guevara, Antonio de, The Dial of Princes (translation by Nicolae Costin), 1736

Autor(i)

Guevara, Antonio de (1480(?)-1545)

Contributori

Costin, Nicolae (1660-1712 [trad.]
Ioan Pavel, grămătic [copist]

Datare

1736

Date de publicare

[Moldova], 1736
România :, Moldova

Limba

română

Subiecte

Lit. medievală
Medieval literature
Cronică
Chronicle

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră. Titluri și inițiale scrise cu roșu.
La f. 1 o miniatură, poartă de carte, reprezentând un arc susținut de 2 coloane. Frontonul este bogat ornamentat cu motive florale. În partea inferioară, într-un dreptunghi, se regăsesc aceleași motive florale ca în partea superioară a miniaturii.
Frontispicii în peniță, artistic realizate la f. 18, 158, etc. Cel de la f. 112 este color.
Letrine bogat împodobite, în tuș roșu, unele de dimensiuni mari: 100 mm - f. 93; 90 mm - f. 98 ; 111 mm - f. 122; 130 mm - f. 140; 135 mm - f. 143. Viniete artistic realizate, în tuș negru sau roșu, f. 111, 157 etc.
Manuscrisul are și o numerotare cu slove chirilice, cu roșu. F. 1 numerotare chirilică corespunde f. 18 numerotare mecanică. F. 113 este numeroată de două ori.
Pe f. de titlu o pecete inelară aplicată în mijlocul unui romb stilizat poziționat în registrul inferior al miniaturii.
Diverse însemnări de cititori pe interiorul cop. I si II. Una este semnată "Iordachi Canta biv vel spătar, staroste de Putna".
Încercări de condei, însemnări de subiecte etc.
Incipit: "În anul 6095 de la zidirea sau descălecarea..."; exicpit: "... Nice celui cu pediapsă n-am ertat".

Descriere fizică (a originalului)

266, 1 f. : il. ; 320 x 220 mm; 27, 28, 30 R (230 x 130 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Muzeul de Antichități

Note

Legătură nouă în pergamoid cu cotor din piele. Vechea legătură se păstrează și îmbracă manuscrisul sub forma unei mape.
Hârtie cu filigran: coroană care are în partea inferioară o floare cu 4 petale, observabil la f. 6, 22, 24, 25, 26, 27, ..32, 34, .. 105, 109, 188, 255 etc și literele R F la f. 157.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. III, Editura Științifică și Enciclipedică, București, 1987, p. 125.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, p. 123.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro