Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Miscelaneu]
Ms. rom. 3488
370928

Titluri alternative

Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, Sec. XVIII (1720 - 1730)
The teachings of Neagoe Basarab to his son Theodosie, 18 c., (1720-1730)
Viața Patriarhului Nifon, Sec. XVIII (1720 - 1730)
The life of Niphon, the Patriarch of Constantinople

Autor(i)

Neagoe Basarab, domn al Țării Românești (1512 - 1521)
Gavriil Protul, protos al Muntelui Athos

Date de publicare

[f. l.], Sec. XVIII (început)

Limba

română

Subiecte

Nifon, Patriarh al Constantinopolului (1434(-1440) - 1508)
Literatură parenetică
Panegyric literature
Hagiografie
Hagiography

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, titluri și puține inițiale cu roșu; la unele file numeroase note marginale și încercuiri în text.
Text incomplet, lipsă sfârșitul scrierii lui Gavril Protul.
Caiete și file nenumerotate în original.
La începutul volumului, o filă dictando, adăugată probabil la relegarea manuscrisului, conținând titlurile cele două scrieri din volum, numele donatorului și data donației, însemnare autografă a lui Ioan Bianu, cu cerneală neagră (f. 1).
Incipit (primul text): "Iubitul meu fiiu, mai nainte de toate se cade să cinstești ... (f. 2r); excipit (primul text): " ... dă zice că sânt frații lui." (f. 206v).
Incipit (al doilea text): Blagoslovit Dumnezeu care au dat noao a înțăleage ..." (f. 207r); excipit: " ... că iaste sfânt și îndată chiemă pre numele sfântului Nifon și ..." (f. 226v)
Învățăturile bunului credincios Io Neagoe Voevodul Țărâi Ungrovlahiei, carile au învățat pre fiiu-său Theodosie vodă, ff. 2-206v.
Viiața și traiul Sfinții sale părintelui nostru Nifon Patriarhul Țarigradului, carile au strălucit întru multe patimi și ispite în Țarigrad și în Țara Muntenească, scrisă de chir Gavriil Protul (adecă mai marile) Sfetagorei, ff. 207 - 226v.

Descriere fizică (a originalului)

226 f. ; 330 x 230 mm; 28 - 30 R (238 x 145 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Gârboviceanu, Petre

Note

Legătură nouă.
Hârtie cu filigran strugure surmontat de o coroană (observabil la ff. 2, 3, 6, 8, 23, 24, 30, 43, 58, 75, 84, 106, 138, 156, 180, 191, 217, 219, 221, 223); pete de umezeală pe fiecare filă.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R., vol. III, 1987, p. 146.
Crăciun, Ioachim, Ilieș, Aurora, Repertoriul manuscriselor de cronici interne, sec. XV - XVIII, privind istoria României, București, Editura Academiei R.P.R., 1963, p. 146.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro