Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Alexandria]
Ms. rom. 3521
374653

Titluri alternative

Alexandria, Țara Românească, Sec. XVIII (a doua jumătate)
The History of Alexander the Great, Wallachia, 18 C. (second half)

Datare

1751
1800

Date de publicare

[Țara Românească], 1751 - 1800
România, Țara Românească

Limba

română

Subiecte

Cărți populare
Folk books

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, inițiale cu roșu.
Text incomplet, lipsă sfârșitul.
Miniaturi policrome, în peniță și acuarelă, unele de mici dimensiuni (fitomorfe și zoomorfe) în marginea inferioară a filei, altele ocupând jumătate sau trei sferturi de pagină: f. 1, f. 13v (Alexandru pe tron la sfat cu sfetnicii lui), ff. 21v, 32r, 37r (Babilonul), ff. 45r, 47v, 54v, 55r, 58r, 59v, 61v.
Incipit: "Începui a scrie cu vrăre lui Dumnezeu lucrurile marelui împărat Alexandru de la Machidonie ..." (f. 1r); excipit: "și vânzător de cetate și iară ..." (f. 85v).
Scriere cursivă.
Numerotare originală cu slovocifre, cu cerneală roșie; greșeli de numerotare.

Descriere fizică (a originalului)

85 f. : il. ; 208 x 155 mm; 19 R (160 x 122 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Tocilescu, Grigore

Note

Legătură originală în carton, cu cotor și colțuri din piele.
Hârtie cu filigran.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. III, 1987, p. 157.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro