Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Adunătură de povești, începându-se de la ziditul lumii până la împărățiia lui Costandin Peleolog, împăratul cel de apoi al romanilor, adecă al grecilor, așijderea cuprinzându și de a împărățiia turcilor până acum, așijderea și pentru Veneție, când s-au zidit și câți domni au domnit într-însa și câte cetăți au luat, așijderea și pentru patriarși și cum au patrierșit în scaunul sventei besearicei lui Dumnezeu ceii mari, adunate acestea toate den multe fealiuri de cărți ce au fost mai de treabă și mai cu dulceață și pre limbă proastă scrise
Ms. rom. 3556
376172

Titluri alternative

Cronograf, Țara Românească, 1687
Chronograph, Wallachia, 1687

Contributori

Drăgoi, logofăt, sin Popa Tatul ot Bezdead [copist]

Datare

1687

Date de publicare

Bezdead, Argeș, 1687

Limba

română

Subiecte

Istorie universală
World history
Cronograf
Chronograph

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală rădăcinie.
Scriere chirilică cursivă.
Numerotație chirilică (ff. 1 - 230), care nu coincide cu numerotarea mecanică (f. 2 în numerotarea mecanică este f. 1 în cea cu slovocifre).
Incipit: "Vrându înțeleptul ziditor Domnul nostru ..." (f. 2); excipit: "Au tremis bani pentru pomeane și pamet pentru maica sa Elena." (f. 231).
La f. 1, cuprinsul incomplet (începe cu indicarea textului de la f. 124, în numerotarea chirilică).
La ff. 8v - 12, însemnări ale copistului referitoare la data și locul copierii.
Numeroase însemnări de circulație și proprietate pe int. cop., la f. 231v și pe f. lim. post.

Descriere fizică (a originalului)

232 f. ; 205 x 145 mm; 27 R (180 x 107 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Mănăstirea Câmpulung

Note

Legătură originală în piele cu ornamente presate.
Hârtie cu mai multe tipuri de filigran: scut heraldic (observabil ala ff. 4, 6, 9, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 35, 36, 39, 40, 46, 49, 55, 60, 129, 130, 139, 145, 146, 149, 191, 192, 211, 228), inițialele BB dispuse simetric față de o tijă cu treflă (observabil la ff. 128, 133, 137, 138, 159, 160, 193).
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R., vol. III, 1987, p. 169.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, vol. I, 1959, p. 56.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro