Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Leatopisețul Țărâi Moldovei de la Aaron vodă încoace, de unde iaste părăsită de Uriache vornicul de Țara de Gios, scoasă de Miron Costin vornicul de Țara de Gios
Ms. rom. 36
366987

Titluri alternative

Miron Costin, letopisețul Țărâi Moldovei, Moldova, 1675
Miron Costin, The Chronicle of Moldavia, Moldavia, 1675

Autor(i)

Costin, Miron (1633-1691)

Datare

7183

Date de publicare

În oraș în Iaș[i], În anul de la zidirea lumii 7183, ia[r] de la nașterea Mântuitorului lumii, lui Iisus Hristos 1675
România :, Moldova, Iași

Limba

română

Subiecte

Letopiseț
Chronicle
Cronică
Chronicle
Cronograf
Chronograph

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră. Unele titluri, mențiuni și majuscule de la început sunt scrise cu roșu.
Text scris de mai multe mâini.
Desene marginale, în peniță, ulterioare copierii manuscrisului, între f. 94v-103v.
Incipit: "Adecă scriitorii de cursul anilor ..." (f. 1); excipit: "... pre un păr au stătut viiața lui Constandin vod[ă] atuncea", f. 186v.
Însemnări ale posesorilor: 167v - "Iorga logofăt; f. lim ant.: "Ghiorghi logofăt. Mai 20, 7243 (1735)"și "Zamfir logofăt".

Descriere fizică (a originalului)

186 f. : il. ; 230 x 170 mm; 25 R (155 x 105 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Iorga, logofăt
Gheorghe, logofăt
Zamfir, logofăt

Note

Legătură nouă în pergamoid cu cotor din piele. Vechea copertă, originală, în piele, se păstrează sub noua legătură.
Hârtie cu filigran: tre capelli (f. 42, 43, 61, 64), monograma "AL" în scut (observabil la f. 44, 46, 62, 63).
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol.I , București, 1978, p.19.
Crăciun, I. și Ilieș, A., Repertoriul manuscriselor de cronici interne, sec. XV-XVIII, București, 1963, p. 58-59.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro