Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Miscelaneu de cronici moldovenești]
Ms. rom. 37
374103

Titluri alternative

Miscelaneu de cronici moldovenești, Țara Românească, sec XVIII (început)
Miscellany of Moldavian Chronicles, Wallachia, 18 C. (beginning)

Contributori

Stanciu, preot la Mănăstirea Antim [copist]

Date de publicare

[Țara Românească], Sec XVIII (început)
România :, Țara Românească, București

Limba

română

Subiecte

Istorie
History
Cronică
Chronicle

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră. Titluri și inițiale scrise cu roșu.
Fronispicii colorate la ff. 12, 58, 59, 67v, 74v, 115.
Manuscrisul are și o numerotare veche, cu cifre chirilice, cu lipsuri.
File albe: 1, 2v, 3-5, 8, 11, 17, 18, 40, 43, 89, 94, 103, 106-107, 109, 153-154, 159, 164, 205, 210, 315-319.
La f. 284v este redată copia unei scrisori, cu litere latine, a lui Stanisław I Leszczyński, regele Poloniei, către Nicolae Mavrocordat.
Incipit: "... o cheltuială. Și încă au scos bani de i-au dat..", f. 6.
Excipit: "... biv vel vornic i Radu Dudacu vel spat i Radu", f. 314.

Descriere fizică (a originalului)

314 f. ; 220 x 160 mm; 20 R (145 x 105 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Bolliac, Cezar
Sturdza, Alexandru Dimitrie (1833-1914)

Note

Legătură în pegamoid verde și cotor din piele.
Hârtie cu filigran: trei pălării (f. 28, 312); blazon, f. 14; crin f. 26.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. I, București, 1978, p. 20
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, p. 226.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro