Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Lexikonì slavenovlašeskūi i imen tŭlkovanie
Ms. rom. 450
374652

Titluri alternative

Lexiconul lui Mardarie Cozianul, Mănăstira Cozia, 1649
The Lexicon of Mardarie Cozianul, Cozia Monastery, 1900

Contributori

Mardarie Cozianul, monah [copist]
Ștefan, egumen Măn. Cozia [patron.]

Date de publicare

1649
România, Țara Românească:, Cozia

Limba

limbi slave (alte)
română

Subiecte

Filologie
Philology
Dicționare
Dictionaries
Limba română
Romanian Language
Limba slavonă
Slavonic Language

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră și roșie; titlu și inițiale cu roșu.
Frontispiciu rectangular cu motiv entrelacs, cu cerneală neagră și roșie.
Scriere semiuncială.
Greșeli în numerotarea mecanică; până la f. 3 a caietului 6 (în numerotarea originală), numerotarea mecanică marchează paginile (1 - 86), iar de la f. 4 a aceluiași caiet până la sfârșit sunt numerotate filele (87 - 243).
25 de caiete quaternion, cu signatură.
Incipit: "Azì - eu ..." (f. 1r); excipit: " ... o muia în sânge de să stropiia și se curățiia." (f. 241r [corect 198]).
La f. 242r [corect 199], însemnare a copistului referitoare la autorul, locul și data copierii, în slavonă: "ispisah mnogo grĕšnii monah Mardarie pisar ... vŭ dni ... Io Mathei Basarab Velikago Voevoda i pri dni Arhiepiskop i Mitropolit kir Stefan vŭsei zemli Ungrovlahiiskoi vŭ lĕto 7157 ..." ( ... am scris eu mult păcătosul Mardarie pisar ... în zilele Io Matei Basarab mare voievod și în zilele arhiepiscopului și Mitropolitului chir Ștefan a toată Țara Ungrovlahiei, la anul 7157[1649] ...).
La f. 242v (corect 199v) însemnarea lui Ilarion, egumen al Coziei, referitoare la legarea manuscrisului care aparținea mănăstirii (7225 =1717).
Iscălituri ale lui Sofronie, arhimandrit și egumen al Coziei (la ff. 243v și pe f. lim. post.) și a lui Ghenadie ierodiacon ot Cozia (f. 243r).

Descriere fizică (a originalului)

200 f. ; 153 x 105 mm; 15 R (105 x 80 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Dionisie, egumen al Măn. Cozia
Ghenadie, Enăceanu, Episcopul Râmnicului și Noului Severin
Mănăstirea Cozia

Note

Legătură nouă.
Hârtie cu mai multe tipuri de filigran: broască țestoasă (pp. 5, 11), trei semiluni (pp. 17, 41, 43, 53, 55, 67, 103, 110, 146, ), semilună și stea (p. 94), treflă cu inițiale (pp. 35, 107, 122, 131, 136, 152, 197, 329).
Pecete inelară în fum și semnătură Dionisie ig[umen] Coz[ia] 7269 [1761], f. 243/200r.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R., vol. I, 1978, p. 114.
Crețu, Grigore, Mardarie Cozianul. Lexicon slavo-românesc și tâlcuira numelor din 1649, edițiunea Academiei Române, București, 1900.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro