Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Miscelaneu slavo-român]
Ms. rom. 4620
375877

Titluri alternative

Miscelaneu slavo-român, Moldova, Secolul XVI (sfârșit)

Date de publicare

[Moldova], Sec. XVI (sfârșit)
România, Moldova

Limba

limbi slave (alte)
română

Subiecte

Cărți liturgice
Cărți de rugăciuni
Minei
Cărți populare
Literatură divinatorie

Tip

manuscris

Descriere

Text cu negru și roșu, titluri, inițiale, indicații tipiconale cu roșu.
Inițiale ornate la ff. 114v, 116, 142v.
Miscelaneu alcătuit din două corpuri manuscrise, fiecare cu signatură proprie (58 + 26 caiete).
La f. 29v, însemnare de proprietate ("A Putnii. Calist ieroshimonah").
Minei slavon prescurtat, ff. 1 - 332v.
Slujbe, rugăciuni, tipic slavonești, ff. 333 - 376.
Pascalie, ff. 377 - 420.
Gromovnic slavonesc, ff. 421 - 456v.
Floarea darurilor, text slavo-român, ff. 457 - 627.

Descriere fizică (a originalului)

627 f. : il. ; 220 x 155 mm; 18 R (148 x 100 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Kozak, Eugen, profesor
Mănăstirea Putna

Note

Legătură nouă sub care se păstrează numai învelitorile originale din piele cu ornamente presate.
Hârtie cu filigran.
Ex-libris ștampilă prof. dr. Eugen Kozak, ff. 1, 627v.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R., vol. IV, p. 69.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro