Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Scara sf. Ioan Scărarul]
Ms. rom. 5419
373097

Titluri alternative

Scara Sf. Ioan Scărarul, Moldova, sec. XVII (început)
Ladder of Devine Ascent by Saint John Climacus, Moldavia, beginning of 17 C.
Scara dumnezeiescului urcuș

Autor(i)

Ioan Scărarul, Sfânt (570?-649?)

Contributori

Varlaam, ieromonah Măn. Secu [trad.]

Date de publicare

[Moldova], [Sec. XVII]
România :, Moldova

Limba

română
limbi slave (alte)

Subiecte

Lit. religioasă
Religious literature
Morală creștină
Moral theology
Isihasm
Hesychasm

Tip

manuscris

Descriere

Prima traducere a textului în limba română.
Text slavo-român, cu cerneală neagră, pe două coloane; scriere semiuncială.
Titluri și inițale scrise cu roșu.
Frontispiciu dreptunghiular, fără cadru, cu roșu, realizat printr-o înlănțuire de entrelacs-uri, care formează 3 romburi. Marginile frontispiciului prelungite cu fleuroane.
Manuscrisul are și o numerotare originală, cu slovocifre, care nu respectă numerotarea mecanică.
36 caiete quaternion numerotate + 1 filă adăugată la sfârșit.
La f. 1 o însemnare, în alfabet de tranziție, din anul 1843, a lui Neofit Scriban, protosinghel, referitoare la data traducerii cărții din slavonă și la autorul traducerii - Varlaam ieromonah din Mănăstirea Secului.
Numeroase însemnări de cititori: Ioan din Țara de Jos, f. 135; Monah Timothei, f. 172v, o altă însemnare a aceluiași Timothei ungurean din ținutul Bălgradului, 1778, f. 270v-271 și la f. 287v: Thimothei ungurean și ardelean; Sărafim cliric ot Mănăstirea Secului, 1761, f.194v, Ierodiacon Iosaf, f. 269.
Incipit (în slavonă): "Iže vŭ svĕtju ... Ioana Igumena i vŭ Sinaistĕi gorū inokom raiskǫę Lĕstvicǫ ... " (f. 2r); excipit (în slavonă): " ... osnovanie položi pače že isplčnenie" (f. 289v).

Descriere fizică (a originalului)

289 f. : il. ; 310 x 210 mm; 40 R (215 x 140 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Ghibănescu, Gh.
Scriban, Neofit, protosinghel
Mănăstirea Neamț
Mănăstirea Secul
Biblioteca Seminarului de la Socola

Note

Legătură artistică, de epocă, în scoarțe de lemn și piele. Lipsă închizătorile; cotor reparat și completat cu pergamoid.
Hârtie cu filigran, tip blazon surmontat de o coroană, scutul incluzând o deviză în limba germană (v. Briquet 5897, hârtie de Weyden, 1628), observabil la ff. 6, 7, 8, 139 etc.
Ex-libris ștampilă "Gh. Ghebănescu", ff. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10.
Ex-libris ștampilă: Biblioteca Seminarului de la Socola, ff. 2, 5.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. IV, București, Editura Științifică, 1992, p. 295.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro