Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Miscelaneu de cronici moldovenești]
Ms. rom. 56
367123

Titluri alternative

[Miscelaneu de cronici moldovenești, sec. XVIII-mijloc]
[Miscellany of Moldavian Chronicles, mid. 18th c.]

Autor(i)

Costin, Nicolae (1660-1712)
Axinte, Uricariul (1670-1732)

Date de publicare

Sec. XVIII (mijloc)
România :, Moldova

Limba

română

Subiecte

Istorie
History
Cronică
Chronicle

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, de mai multe mâini.
Manuscrisul are și o numerotare originală, cu slovo-cifre, care începe cu f. 3, numeortare mecanică.
Între f. 2 și 3 este intercalată o filă, nenumerotată, cu rețete medicale, cu transcriere modernă.
Însemnări diverse. La f. 260 o însemnare meteorologică a căminarului Ioan Barcariu.
[Pseudo Nicolae Costin], Letopisețul Țării Moldovei, de la Istratie Dabija, până la lupta de la Poltava, f. 3-102.
[Nicolae Costin], De domnia lui Nicolae Mavrocordat în Moldova, 102v-182.
[Axinte Uricariul], Despre a doua domnie a lui Nicolae Mavrocordat în Moldova, f. 182-260.

Descriere fizică (a originalului)

262 f. ; 230 x 170 mm; 22-24 R (185 x 120 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Sturdza-Scheianu, Constantin Dimitrie

Note

Legătură nouă în pergamoid albastru.
Hârtie cu filigran: patruped, observabil la f. 14, 16, 27 etc. și literele VACH, la f. 17, 29, 30, 43 etc.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. I, București, 1978, p. 25.
Crăciun, I. și Ilieș, A., Repertoriul manuscriselor de cronici interne sec XV-XVIII, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1963, p. 96, 106, 107.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro