Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Leatopiseț întru carele să coprinde domnia dintâi și de a doao din Țara Moldovei a Măriei sale prealuminatului nostru domn Io Nicolae Alexandru voevod / carele iaste alcătuit de Nicolae Costin vel log[ofăt], feciorul lui Miron Costin ce-au fost logofăt mare. Și domnia dintâi și de a doao iară a Măriei sale din Țara Rumânească / tocmit și așezat de Radul Popescul ce-au fost vornic mare. Coprinzând și alte lucruri ce s-au întâmplatu pintr-alte părți într-aceaste domnii ale Măriei sale ; carele l-am scris eu, popa Stanciul de la Bisearica Tuturor Sfinților, din București
Ms. rom. 58
366820

Titluri alternative

[Miscelaneu de cronici privitoare la domnia lui Nicolae Mavrocordat în Moldova și Țara Românească], București, 1722
[Miscellany of chronicles regarding the reign of Nicolae Mavrocordat in Moldavia and Wallachia], Bucharest, 1722

Autor(i)

Costin, Nicolae (1660-1712)
Axinte, Uricariul
Popescu, Radu

Contributori

Stanciu, preot [copist]

Datare

1722

Date de publicare

București, 1722
România :, Țara Românească, București

Limba

română

Subiecte

Istorie
History
Letopiseț
Letopisets
Cronică
Chronicle

Tip

manuscris

Descriere

Scriere cursivă. Text cu cerneală neagră. Titluri și inițiale cu roșu.
Frontispicii colorate la f.: 2, 3, 31, 64v, 144, 150. La f. 8 într-un medalion, având ca tenanți două acvile, stema Moldovei (capul de bour cu stea în frunte) și a Țării Românești (acvila cu capul conturnat și având în cioc o cruce), surmontate de o coroană încadrată de un sceptru și o sabie.
Manuscrisul are și o numerotare originală, cu slovo-cifre, care începe cu f. 8, numerotare mecanică.
Pinax, adecă însemnare de reale ce să află într-acest leatopiseț, ff. 3-7.
[Nicolae, Costin], De domnia lui Nicolae Alexandru vodă din Țara Moldovei, văleat 7218, ff. 8-64.
[Axinte Uricariul], De a doao domnie a lui Nicolae Alexandru vodă, văleat 7220, ff. 64v-127v.
[Radu Popescu], Domniia măriei sale lui Nicolae vodă din Țara Rumănească, fiiul prea slăvitului Alexandru Exapolitul adecăte sfeatnic de taină al putearnicii împărății a otomanilor, leat 7224", ff. 128-195v, titlul la f. 130.

Descriere fizică (a originalului)

195 f. : il. ; 300 x 210 mm; 27 R (225 x 135 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Note

Legătură nouă în pergamoid albastru, care păstrează la interior vechea legătură de tip heraldic, în piele maro, cu ornamente aurite: chenar f. îngust (motive tip rețea vegetală) aplicat exact pe bordura copertei, iar în mijlocul panoului central, un romb polilobat cu stemele reunite ale Moldovei (capul de bour) și Țării Românești (acvila conturnată cu crucea în cioc), surmontate de o coroană susținută de un sceptru și o sabie încrucișate. În colțuri, inițialele: IO N A V (Io Nicolae Alexandru Mavrocordat voievod), cop. ant.
Hârtie cu filigran: ciorchine cu trifoi și coroană deasupra, observabil la f. 3, 5, 6 etc.; literele G A P? sau G A F? într-un cartuș , observabil la f. 1, 2, 7 etc.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. I, București, 1978, p. 26.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, p. 224.
Crăciun, Ioachim și Ilieș, Aurora, Repertoriul manuscriselor de cronici interne, sec. XV/XVIII, privind istoria României, p. 96, 108, 164.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro