Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Istoriia lui Varlaam și Ioasaf]
Ms. rom. 588
373855

Titluri alternative

Varlaam și Ioasaf (traducere de Udriște Năsturel), Țara Românească, 1671?
Barlaam and Josaphat, translated by Udriște Năsturel, Wallachia, 1671?

Contributori

Năsturel, Udriște, logofăt (1600? - 1658 [trad.]
Fota Grămăticul [copist]

Datare

1671

Date de publicare

[Țara Românească], [1671?]
România:, Țara Românească

Limba

română
limbi slave (alte)

Subiecte

Cărți populare
Folk books

Tip

manuscris

Descriere

Cea mai veche redacție păstrată a traducerii lui Udriște Năsturel.
Manuscris acefal, lipsă primele 6 file.
Text paralel slavo-român, pe două coloane (stg. - slavonă de redacție rusească, dr. - română).
Text cu cerneală neagră, titluri, colontitluri și inițiale cu roșu; scriere semiuncială.
Numerotarea mecanică (1 - 296) nu corespunde celei originale cu slovocifre (7 - 303); numerotarea chirilică de la 299 la 303 făcută de o altă mână.
Incipit (în limba română): "propoveaduia dară nu cu o frică sau cu o acoperire ..."; excipit (al Istoriei lui Varlaam și Ioasaf): "... nu mă lipsi de cerească împărățiia Ta." (f. 296r); excipit al manuscrisului: "... i duhomŭ tebe, vŭ vsja vĕki" (f. 296v).
La f. 303v, îns. msse: "[Udr]iște Năsturel din Herăști al doilea log[o]făt" (posterioară copierii textului); însemnare a lui N. Beldiman referitoare la nr. de file.

Descriere fizică (a originalului)

296 f. ; 200 x 150 mm; 26, 31, 34 R

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Sturdza, D. A.
Beldiman, Nicolae

Note

Legătură nouă; cuvertura originală de piele, păstrată la interior.
Copie efectuată parțial de Fota Grămăticul.
Hârtie cu filigran ancoră (observabil la ff. 3, 14, 20), 3 semiluni (ff. 34, 37, 43, 46), treflă cu inițialele "A B" (93, 101, 128, 130, 141, 150, 284).
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R., vol. I, 1978, p. 147.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, vol. I, 1959, p. 71.
Cartojan, Nicolae, Cărțile populare în literatura românească, vol. I, București, Editura Casei Școalelor, 1929, pp. 232 - 250.
Moraru, Mihai; Velculescu, Cătălina, Bibliografia analitică a literaturii române vechi, vol. I. Cărțile populare laice, București, Editura Academiei R.S.R., 1976, pp. 437 - 439.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro