Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Psaltichie rumânească
Ms. rom. 61
373515

Titluri alternative

Psaltichie, Țara Românească, 1713
Book of Psaltic Music, Wallachia, 1713

Contributori

Filothei, ieromonah [copist]

Datare

1713

Date de publicare

[Țara Românească], 1713
România :, Țara Românească

Limba

română

Subiecte

Cărți liturgice
Liturgical books
Cântări religioase
Religious hymns
Psaltichii
Byzantine Chant Books

Tip

manuscris

Descriere

Textul, o elegantă scriere cursivă, și notația muzicală cu cerneală neagră. Titluri și inițiale cu cerneală roșie.
Miniaturi (f. 4v - Portretul lui Constantin Brâncoveanu, fin executat, în tuș negru, într-un medalion de formă ovală, înscris într-un dreptunghi, pe fond verde, ormanentat cu vrejuri, frunze și flori de acant) și frontispicii (f. 4r - poartă de carte susținută de 2 coloane pe care urcă vrejuri de acant; în partea superioară un arc în plin cintru bogat împodobit cu frunze de acant). Alte frontispicii în tuș negru - f. 5r și colorate în roșu, verde sau ocru la f. 8, 68, 71, 114, 227.
La f. 8r și 114r inițiale colorate în verde, de dimensiuni mai mari, ornate cu motive florale.
Incipit: "Blagocestivului prea...", f. 5; excipit: "...Sfârșit și lui Dumnezeu slavă", f. 255v.
De f. ant. de forzat este lipită o tăietură din ziarul Universul anul 50, nr. 103, duminică 16 aprilie 1933, un articol al preotului I. D. Petrescu de la Sf. Visarion legat de acest manuscris muzical.
Diverse însemnări de circulație, f. lim ant.

Descriere fizică (a originalului)

259 f. : il. ; 210 x 150 mm; 30 R(160 x 100 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Brâncoveanu, Constantin, Domn al Țării Românești (1654-1714)
Sturdza-Scheianu, Constantin Dimitrie

Note

Legătură originală, pe scoarțe de lemn, bogat ornamentate. Coperta anterioară are în medalion Scena Răstignirii, cea posterioară are în medalion imaginea Fecioarei Maria cu Pruncul. Cotorul a fost reparat cu pegamoid.
"La anii de la facerea lumii 7222 (1713), luna dechemvrie 24, de smeritul întu irmonahi Filothei sin agăi Jipei", f. 4r. Copistul se mai semnează și la f. 6v și 255v.
Hârtie cu filigran arbaletă și trei pălării (tricapelli).
Ex libris pecete octogonală în fum cu inițialele CAB.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. I, București, 1978, p. 26.
Barbu, Violeta, Miniatura brâncovenească - manuscrise ilustrate și ornamentate, Editura Meridiane, București, 2000, p. 50.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro