Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Psaltire]
Ms. rom. 693
374764

Titluri alternative

Psaltirea Voronețeană, Moldova, [1551 – 1558]
The Psalter of Voroneț, Moldavia, [1551 – 1558]

Datare

1551
1558

Date de publicare

[Moldova], [1551 – 1558]
România, Moldova

Limba

limbi slave (alte)
română

Subiecte

Biblie
Holy Bible
Vechiul Testament
Old Testament
Psaltire
Psalter

Tip

manuscris

Descriere

Text fragmentar, acefal și fără sfârșit; începe cu Psalmul 77, versetul 37 și se termină cu Cântul scriptuar 10, versetul 71.
Text alternativ slavo-român.
Cerneală neagră și roșie; titluri și inițiale cu roșu; inițiale ornate.
Scriere semiuncială.
Incipit: "nice încredințară-se în zisa lui ...", excipit: " ... de veacu proroci[e]i lui" (f. 73v).

Descriere fizică (a originalului)

73 f. ; 217 x 167 mm; 25 R (160 x 110 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Marian, Simion Florea
Sturdza, D. A.

Note

Legătură nouă în piele, sub care se păstrează numai coperta posterioră originală cu tăblia de lemn.
Hârtie cu diverse tipuri de filigran: săgeți (ff. 12, 13, 18, 21, 24, 25, 30, 31), blazon surmontat de o coroană (ff. 39, 43, 47), mistreț (ff. 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 66 - 68).
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. I, 1978, p. 161.
Al. Mareș, Datarea Psaltirilor Scheiană și Voronețeană, LR, XXXIII, 1984, 3, 191 – 198.
I. Gheție, Textele rotacizante și originile scrisului literar românesc…, SLLF, I, 189 – 241
Al. Mareș, Filiația psaltirilor românești din secolul al XVI-lea, în "Cele mai vechi texte …," București, 1982, 200 – 205, 208 – 214, 245 – 247, 252 – 261.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro