Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Faptele apostolilor și Scrisorile sobornicești]
Ms. rom. 85
362429

Titluri alternative

Apostol, Moldova, 1646
Acts of the Apostles, Moldavia, 1646
Actus Apostolorum I.19

Contributori

Costantin, diac [copist]

Datare

7154 (1646)

Date de publicare

7154 (1646)
România :, Moldova

Subiecte

Biblie
Holy Bible
Noul Testament
New Testament
Apostol
Acts of the Apostles

Tip

manuscris

Descriere

Text paralel slavo-român, acefal (începe cu I, 19 din Faptele Apostolilor).
Text cu cerneală neagră. Titluri, inițiale, zaceale și unele cuvinte scrise cu roșu.
Inițiale ornate la f. 14, 16v, 17v, 58v, 72v, 79v, 83v, 84, 100v, 177v ș.a.
58 de caiete cu signatură; caietele 1 - 33, 35 - 45, 47 - 49, 51 - 54, 56 - 58 - quaternion (incomplete: 1, 21-23; 2 file în plus caietul 58); caietele 34, 46, 55 - ternion, caietul 50 - binion; 2 file intercalate între caietele 44 și 45.
Scriere semiuncială. De regulă, slovele din ultimul rând al paginii prezintă haste prelungite și ornamentate.
Incipit: "... vŭ sĕmì živǫštin vŭ Ieruslimĕ .... ; excipit: " ... cu voi cu toți adevăr."
Diverse însemări. La f. 416v copia unei scrisori de apreciere a domnitorului Cuza vodă, în urma vizitării mănăstirii Agapia, 27 apr. 1863.

Descriere fizică (a originalului)

442 f. ; 310 x 200 mm; 26 R (215 x 120 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Mănăstirea Agapia
Ministerul Cultelor și Instrucțiunei Publice

Note

Titlul în limba latină, adăugat de Ioan Bianu ("Actus Apostolorum I.19").
Legătură nouă în pergamoid negru; vechiul cotor, din piele, se păstrează la începutul cărții, sub legătura modernă.
Însemnare a copistului la f. 326v: "Eu nedestoinicul și mult păcătosul Costantin Diiacul din satul Vindăoani am scris am scris până aici din Faptele Apostolilor, până la 221; și cine va citi în ele, dacă vor fi greșit undeva să îndreptați și să nu blestemați, fiindcă eram tânăr la minte și neîntprit cu judecată, ca corabia care plutește pe întinderea mărilor. În zilele binecredinciosului Ioan Vasile voevod, în anul 7154".
Hârtie cu filigran: trei semiluni (observabile la f. 4, 5) contramarca literelor P și A unite, la mijlocul corpului literelor, printr-o linie orizontală, din care pornește o tulpină ce are în vîrf trei mici frunze, asemănătoare cea de frunză de trifoi, f. 7, 17.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. 1, Editura Științifică și Enciclipedică, București, 1978, p. 33.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro