Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Alexăndria] / Năstase Negrule
Ms. rom. 869
362517

Titluri alternative

Alexăndria, Iași, 1790
The History of Alexander the Great, Jassy, 1790

Autor(i)

Năstase, Negrule

Datare

1790

Date de publicare

Iași, 1790, aprilie 1
România :, Moldova, Iași

Subiecte

Alexandru Macedon
Lit. română
Romanian literature
Lit. populară
Folk literature
Cărți populare
Folk literature books
Roman popular
Romance novel

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră și roșie. Scriere cursivă, titluri și inițiale cu roșu.
Manuscris cu numeroase ilustrații, unele în plină pagină, în culori (peniță și acuarelă), în manieră populară. Scene din viața lui Alexandru Macedon executate probabil tot de Năstase Negrule.
La. f. 38v, 46 și 77 textul este dispus în cul-de-lampe.
Incipit: "Preluminată și pre strălucitoare peceti ..." (cuvântul copistului adresat împărătesei Ecaterina a Rusiei, f. 1v); "Pentru născutul calului lui Alexandru / Cum să născu dintru o iapă un mânzu ..." (începutul textului propriu-zis, f. 2); excipit: "... și așa se săvârși istoria marelui și minunatului împărat a toată lume, Alexandru împărat Machidon." (f. 77)
File albe: 5r, 8v, 10v, 11v, 12v, 18v, 36v, 39v, 41v, 42v, 43r, 49v, 54v, 57v, 61r, 69, 78r.
Volumul prezintă deteriorări datorate uzurii. Colțul de sus al copertei anterioare, îndoit și dezlipit de forzaț. Coperta anterioară ruptă la cotor. Blocul de carte desprins în partea de sus de copertă. Numeroase urme de cari. Filele: 5, 6, 17, 21, 44, 47 prezintă mici rupturi sau lipsuri din text.

Descriere fizică (a originalului)

80 f. : il. ; 360 x 230 mm; 35-36 R (293 x 175 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Lepădatu, Hagi George

Note

Legătură veche, originală, în piele maro. Ornamente presate la rece: pe coperta anterioară, central, motivul vasului cu flori (vază cu mânere înalte și buchet de flori, asemănătoare lalelelor si margaretelor), chenar cu motive vegetale, cu mici ornamente florale in cele 4 colțuri (același și pe coperta posterioară).
"... și s-au scris de mine păcătosul Năstas Negrule aice în Iași, la veliat 1790, apriil 1", f. 1v.
Hârtie cu filigran: coroană pe blazon (vizibil la p.15, 22, 24, 26, 27, 38, 38, 72), variantă asemănătoare cu Eineder 183, pl. 51; inițialele AB (vizibil la p. 73), variantă asemănătoare cu Eineder 183, pl. 51 și 421 pl. 124.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. I, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978, p.188
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800. București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1959, p. 159.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro