Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Minei pe luna februarie]
Ms. sl. 122
363310

Titluri alternative

Minei pe luna februarie, Măn. Neamț, 1445
Festal Menaion for February, Neamț Monastery, 1445

Contributori

Gavril, Uric, diac [copist]

Datare

1445

Date de publicare

Mănăstirea Neamț, 1445
România, Moldova:, Măn. Neamț

Limba

limbi slave (alte)

Subiecte

Cărți liturgice
Liturgical books
Cărți de rugăciuni
Prayer books
Minei
Festal Menaion

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră și roșie; titluri și inițiale cu roșu.
Miniaturi: frontispiciu-poartă, în nuanțe de roșu, verde albastru și maro, cu entrelacs, cercuri și motive fitomorfe stilizate (f. 1).
Semiuncială; slavă bisericească de redacție medio-bulgară.
File nenumerotate în original; 27 de caiete (quaternion) numerotate; caietul 1 incomplet (5 file), caietul 27 are numai 4 file (fără lipsuri în text).
Incipit: "Mĕsęca februaria 1, prĕd prazdenstvo Crĕtenia Gospoda našego Isusa Hrista i svęatago mučenika Trifona ...)

Descriere fizică (a originalului)

208 f. : il. ; 270 x 200 mm; 30 R (220 x 145 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Măn. Neamț
Min. Cultelor și Instrucțiunii Publice

Note

Legătură originală în piele neagră cu ornamente presate, lipsă închizătorile.
Însemnarea copistului și data la f. 208v: "Gavriil ispisa siǫ kniga v lĕt 6953" (Gavriil a scris această carte în anul 6953/1445).
Hârtie cu filigran
Panaitescu, P. P., Catalogul manuscriselor slave din Biblioteca Academiei, vol. I, p. 147.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro