Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Iže vŭ svętūih prĕpodobnago i bogonosnago otca našego Efrema Sirina Poučenia dušepolŭznaa i povĕsti umiljenia i utĕšenia
Ms. sl. 137
364084

Titluri alternative

Imnurile lui Efrem Sirul, Muntele Athos, 1462
Saint Ephraem Syrus' Hymns, Mount Athos, 1462
Ale celui între sfinți, preacuviosul și purtătorul de Dumnezeu părintele nostru Efrem Siriul Învățături folositoare pentru suflet și povestiri despre umilință și mângâiere
By the one among the Saints, the pious and God-bearer, our father Ephraem Syrus, Teachings Hymns, useful for the soul, containing tales about humility, comfort and healing

Autor(i)

Efrem, Sirul, sfânt (306?-373?)

Contributori

Athanasie, monah [copist]

Datare

1462

Date de publicare

Muntele Athos (Măn. Sf. Pavel), 1462
Grecia, Muntele Athos:, Măn. Sf. Pavel

Limba

limbi slave (alte)

Subiecte

Învățături creștine
Christian teachings
Omilii
Homilies
Hagiografie
Hagiography

Tip

manuscris

Descriere

Text cu negru și roșu, titluri și inițiale cu roșu; inițiale ornate cu noduri.
Frontispiciu rectangular, în roșu și galben, cu motive fitomorfe stilizate (f. 1).
Semiuncială, slavă bisericească de redacție medio-bulgară.
52 de caiete quaternion numerotate (cu numerotare fie a tuturor filelor din caiet, fie numai a primelor 4 file), excepție făcând caietul 15, incomplet (7 file) și caietul 24 - ternion.
Incipit: "Bĕše sūn božestŭvnūi mužì ..." (f. 1); excipit: "... i nūnja i prisno i vŭ vĕkūi vĕkomì aminì." (f. 412v); urmează două însemnări ale copistului, cu cerneală roșie, încheiate cu "... ot svętago srŭdca vašego iznešoi se." (f. 413r).
Iže vŭ svętūih prĕpodobnago i bogonosnago otca našego Efrema Sirina Poučenia ..., ff. 1 - 227v.
Žitie i žizìnŭ prĕpodobnago i bogonosnago otca našego Theodosia Velikago ... (Viața și traiul preacuviosului și purtătorului de Dumnezeu Theodosie cel Mare ...), ff. 228 - 252.
Žitie i žizìnŭ prĕpodobnago otca našego Grigoria Episkopa būvšaago iže vŭ omiritĕa grada Tafarona i povĕsti o sŭdĕannūhì čjudesì ot niego sŭpisanna ot Episkopa grada Negranskaago (Viața și traiul preacuviosului nostru părinte Grigore, care a fost episcop în cetatea Tafaron din țara Omeritei și povestire despre faptele și minunile lui, scrisă de episcopul cetății Negran), ff. 252 - 412v.

Descriere fizică (a originalului)

413 f. ; 275 x 195 mm; 25 R (214 x 125 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Măn. Neamț
Min. Cultelor și Instrucțiunii Publice

Note

Numele copistului, data și locul copierii la f. 413.
Legătură veche în piele cu ornamente în stil bizantin.
Hârtie cu mai multe tipuri de filigran: floare (ff. 2, 3, 5, 8-10, 25, 44, 46, 72, 88, 99, 100, 122, 124, 134, 148, 167, 193, 207, 234, 251, 252, 277, 295, 299), foarfecă 304, 305, 317, 322, 330-334, 342, 344, 345, 376, 377, 394-397, 410, 412, 413).
Panaitescu, P. P., Catalogul manuscriselor slave din Biblioteca Academiei, vol. I, p. 171.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro