Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
Svętĕišago i premudrago i blaženiĕišago učitelę pravolavnūmŭ hristianomŭ prĕbodobnago vo inokoh kirŭ Iosifa. Besĕdū različnū iže po onogo kŭ bogu otšestviju ot iže onago rukopisanin opasno zdĕ složiša sę ukazŭ sego spisanię vsego skorĕiše tožde i prostĕiše
Ms. sl. 147
363186

Titluri alternative

Iosif Bryennios, Cuvântări diverse, Moldova, [Sec. XV - XVI]
Joseph Bryennios, Speech of Counsel, Moldavia, [15-16 c.]
A preasfântului și preaînțeleptului și preafericitului învățător al creștinilor ortodocși preacuviosul între călugări chir Iosif, numit Vrienie, Cuvântări diverse, care după plecarea lui către Dumnezeu au fost așezate mai cu grijă după manuscrisul său ...
rum
By his holiness, most wise and allhappy teacher of the Orthodox Church, most pious among the monks, Joseph, called Vrienie, Speech of Counsel, which, after the author's departure to God, was carefully organized according to his manuscript...

Autor(i)

Bryennios, Iosif (1350 - 1431/1432)

Date de publicare

Moldova, [Sec. XV - XVI]
România, Moldova

Limba

limbi slave (alte)

Subiecte

Teologie dogmatică
Dogmatic theology
Învățături creștine
Christian teachings

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, titluri și inițiale cu roșu (două nuanțe).
Semiuncială minusculă, slavă bisericească de redacție sârbească.
Numerotarea originală: ff. 5 - 498 (ff. 6 - 501 în numerotarea mecanică); ff. lim. ant. și ff. 1 - 3 (numerotarea mecanică) adăugate ulterior față de restul manuscrisului.
63 caiete (quaternion), numerotate; primul caiet păstrează numai 5 file originale, restul fiind adăugate ulterior.
Incipit: "Iže hotęštūm pročitati .."; excipit: "... i po dažìdsemu potrĕbu rekì."

Descriere fizică (a originalului)

502 f. : il. ; 210 x 140 mm; 24 R (165 x 94 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Gheorghe, Episcopul Romanului (1718 - 1723)
Măn. Vorona
Măn. Neamț
Min. Cultelor și Instrucțiunii Publice

Note

Legătură veche în piele cu tăblii de lemn.
Hârtie cu filigran: cal (observabil la ff. 13, 27, 35, 60, 105, 122, 167, 168, 182, 191, 200, 403, 406, 407; asemănător cu Briquet 3567), litera S (observabil la f. 241, asemănător cu Briquet 9737); litera T (observabil al ff. 204 - 205; asemănător cu Briquet 9127), balanță (observabil al f. 305, 382, 383), foarfecă (observabil al ff. 426, 431, 438, 497).
Ex-libris mss "Sia kniga obiteli Poęno Voronskaę zemli Moldavskię" (Această carte este a Mănăstirii Poiana Vorona în țara Moldovei), f. lim. ant.
Ex-libris mss "Sia kniga jepiskopa Georgia" (Această carte este a Episcopului Gheorghie), f. 502.
Panaitescu, P. P., Catalogul manuscriselor slave din Biblioteca Academiei, vol. I, p. 183.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. 1978, 1987, 1992, p.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, vol. I, 1959, p.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro