Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Sbornic]
Ms. sl. 150
362979

Autor(i)

Ioan Gură-de-Aur, sfânt, Arhiepiscopul Constantinopolului (347 - 407)
Grigore de Nyssa, sfânt (335 - 395?)
Vasile cel Mare, sfânt, Episcop de Cesareea, Mitropolit al Cappadociei și Exarh al Pontului (330 - 379)
Athanasie, cel Mare, sfânt, Arhiepiscopul Alexandriei (295 - 373)
Nil, Sinaitul (Ascetul) (sec. IV - V)

Date de publicare

[Moldova], [Sec. XV]
România, Moldova

Limba

limbi slave (alte)

Subiecte

Literatură creștină
Christian literature
Literatură sapiențială
Wisdom literature
Vieți de sfinți
Lives of Saints

Tip

manuscris

Descriere

Text acefal, cu cerneală neagră, titluri și inițiale cu roșu; inițiale ornate (cu noduri): ff. 33v, 41r, 45v, 47r, 48r, 49v, 50v, 57r, 59r, 63v, 68v, 141r, 176v, 297r, 301r, 306r, 308v, 311v, 346r.
Semiuncială; slavă bisericească de redacție medio-bulgară.
File nenumerotate; 46 caiete, multe fără signatură, datorită ștergerii cernelei sau lipsei filelor: caietele 2-18, 23 - 38, 41 - 46, quaternion; caietul 1, incomplet - 4 file; caietele 19, 21 - ternion; caietul 20 - quinion; caietul 22 - quinion, incomplet (9 file); caietele 39 - 40 lipsă, cu excepția unei singure file, care aparține unuia din cele 2 caiete; caietele 25-26 legate greșit (file amestecate între ele); text fără custode.
Incipit: "pnago žitelstva svoboždì prĕmĕni ...; excipit: "... ninĕ i prisno i vŭ vĕkũ vĕkom. Amin."
[Grigore Nissis, Cuvânt la circumciziunea Domnului], f. 1- 4v.
Togožde svętago Grigoria Nisskaago. Slovo nadgrobnoe svoemu ego bratuVeliskomu Vasiliu (Al aceluiași sfânt Grigore Nissis Cuvânt la înmormântarea fratlui său, Vasilie cel Mare), f. 4v- 14r.
Žitie i žitelstvo iže vǔ svętūh otca našego Silvestra papū Rimskago (Viața și traiul celui între sfinți părintelui nostru Silvestru, papă al Romei), ff. 14r - 33v.
Iže vǔ svętūh otca našego Vasilia Velikaago arhiepiskopa Kesariǫ Kappadokiiskūę. Slovo pa svętoe Hristovo Kreštenie (Al celui între sfinți părintele nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Chesareei Capadociei Cuvânt la Sfântul Botez al lui Hristos), ff. 33v-41.
Iže vǔ svętūh otca našego Ioanna Arhiepiskopa Konstantinĕ grada Zlatoustaago. Slovo o eže sŭ estŭ sūnŭ moi vŭzljublenūi i o nem žeblagoizvolih (Al celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolei, Cuvânt despre: Acesta este Fiul Meu cel iubit și întru Dânsul bine am voit), ff. 41r - 45v.
Iže vǔ svętūh otca našego Ioanna Arhiepiskopa Konstantinĕ grada Zlatoustaago. Slovo na svętoe bogojavlenie ... (Al celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolei, Cuvânt la sfânta Bobotează ...), ff. 45v - 47r.
Iže vǔ svętūh otca našego Ioanna Arhiepiskopa Konstantinĕ grada Zlatoustaago. Slovo na svętoe bogojavlenie ... Isusa Hrista ... (Al celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolei, Cuvânt la sfânta Bobotează ... a lui Iisus Hristos), ff. 47r - 48r.
Isihia prezvitera Ierosolim.skago. Na svętoe bogojavlenie (A lui Isihie presviterul din Ierusalim. La sfânta Bobotează), ff. 48r - 49r.
Antipatera Episkopa Bonstronskago. Slovo na svętoe bogojavlenie (A lui Antipater Episcop de Bostra. Cuvânt la sfânta Bobotează), ff. 49v - 50v.
Iže vǔ svętūh otca našego Ioanna Arhiepiskopa Konstantinĕ grada Zlatoustaago. Slovo o eže sŭhoditi sę vŭsĕm Hristianom vŭ svętǫǫ božiǫ crŭkovì i o kreštenihì (Al celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolei, Cuvânt despre: S-au adunat toți creștinii în sfânta dumnezeiască biserică și despre botez), ff. 50v - 57r.
Iže vǔ svętūh otca našego Ioanna Arhiepiskopa Konstantinĕ grada Zlatoustaago. Slovo na svętoe prosvĕštenie (Al celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolei, Cuvânt la sfânta Bobotează ...), ff. 57r-59r.
Iže vǔ svętūh otca našego Ioanna Arhiepiskopa Konstantinĕ grada Zlatoustaago. Slovo na svętaa bogojavlenia (Al celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolei, Cuvânt la sfânta Bobotează ...), ff. 59r -63v.
Nill mniha o izbienūh iže vŭ Sinai i Raithu svętūih otcŭ (Nil călugărul despre sfinții părinți de la Sinai și Raithu, cei uciși), ff. 103r-129v.
Žitie i žiznì prĕpodobnago otca našego Antonia Velikaago sŭpisano blaženūimŭ Athanasiemì Patriarhomì Aleksandriiskūmì (Viața și traiul preacuviosului părintelui nostru Antonie cel Mare, scrisă de fericitul Athanasie, Patriarhul Alexandriei), ff. 141 - 176v.
Iže vǔ svętūhì otca našego Ioanna Arhiepiskopa Konstantinĕ grada Zlatoustaago. Pohvalnoe Svętomu Meletiu Arhiepiskopu Antiohiiskomu i o potŭštani sūšedšiih sę (Al celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolei, Cuvânt de laudă a sfântului Meletie Arhiepiscop al Antiohiei și despre cei ce au pierit năprasnic), ff. 297 - 301r.
Iže vǔ svętūhì otca našego Grigoria Nisskago. Slovo nadgrobnoe iže vǔ svętūhì Velikomu Meletiu Arhiepiskopu Antiohiiskomu (Al celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Nissis Cuvânt de înmormântare al părintelui nostru Meletie cel Mare, Arhiepiscop de Antiohia), ff. 301r - 306.
Iže vǔ svętūhì otca našego Arhiepiskopa Kesarię Kappadokiiskūę Vasilia Velikaago. Pohvalnoe Svętūmì Mǫčenikomŭ četūridesętimì (Al celui între sfinți părintelui nostru Arhiepiscopul Chesareii Capadociei Vasilie cel Mare Cuvân de laudă a celor patruzeci de sfinți mucenici), ff. 316r - 322r.
Iže vǔ svętūhì otca našego Grigoria Nisskaago. Slovo na Blagovĕštenie prĕsvętūę Vladičicę našǫ Bogorodicǫ i prosnodĕvū Mariǫ i na Arioanū (Al celui între sfinți părintelui nostru Grigorie Nissis Cuvânt la Bunavestire a preasfintei stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria și împotriva arienilor), ff. 322r - 327v.
Ioanna Arhiepiskopa Konstantinĕ grada Zlatoustaago Slovo na Blagovĕštenie prĕsvętūę Vladičicę našǫ Bogorodicǫ i prosnodĕvū Mariǫ (Al lui Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, Cuvânt la Bunavestire a preasfintei stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria), ff. 327v - 330v.
Grigoria Arhiepiskopa Neokesariiskago Slovo na Blagovĕštenie prĕsvętūę Vladičicę našǫ Bogorodicǫ i prosnodĕvū Mariǫ (Al lui Grigorie arhiepiscopul Neocesareii, Cuvânt la Bunavestire a preasfintei stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria), ff. 330v - 333v.
Iže vǔ svętūh otca našego Ioanna Arhiepiskopa Konstantinĕ grada Zlatoustaago. Slovo na Blagovĕštenie prĕsvętūę Bogorodicǫ (Al celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolului Cuvânt la Bunavestire a preasfintei Născătoare de Dumnezeu), ff. 333v - 336v.
Iže vǔ svętūh otca našego Ioanna Arhiepiskopa Konstantinĕ grada Zlatoustaago. Slovo na Blagovĕštenie prĕsvętūę Bogorodicǫ (Al celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolului Cuvânt la Bunavestire a preasfintei Născătoare de Dumnezeu), ff. 336v - 338v.
Iže vǔ svętūhì otca našego Athanasia Velikaago Arhiepiskopa Aleksandriiskago. Slovo prĕdpraznestvu propovĕdano o Blagovĕštenii prĕsvętūę Bogorodicǫ (Al celui între sfinți părintelui nostru Athanasie cel Mare arhiepiscopul Alexandriei Cuvânt de propovăduire înainte de sărbătoare despre Bunavestire a preasfintei Născătoare de Dumnezeu), ff. 338v - 348.

Descriere fizică (a originalului)

348 f. ; 280 x 190 mm; 30 R (220 x 145 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Pahomie, Episcopul Romanului
Mănăstirea Neamț
Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice

Note

Legătură originală în piele cu ornamente presate, lipsă închizătorile.
Hârtie de proveniență diversă, cu mai multe tipuri de filigran: floare? (observabil la ff. 116-117, 120, 144, 291, 294), inimă cu săgeată (observabil la ff.1-3, 317, 319, 320), două cercuri (observabil la ff. 307).
Ex-libris mss (semnătură) Pahomie episcop de Roman (int. cop. ant.).
Panaitescu, P. P., Catalogul manuscriselor slave din Biblioteca Academiei, vol. I, p. 195.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro