Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Pravilă bisericească]
Ms. sl. 340
364448

Titluri alternative

Pravilă, Țara Românească, sec. XV
Pravila, Wallachia, 15 c.

Date de publicare

[Țara Românească], [Sec. XV]
România, Țara Românească

Subiecte

Drept bisericesc
Ecclesiastical lawcode literature
Nomocanon
Nomocanon
Pravilă bisericească
Ecclesiastical pravila

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră și roșie, titluri și inițiale cu roșu.
11 caiete quaternion; caietul 11 incomplet (lipsă ultima filă, deși textul este complet).
Semiuncială. Slavă de redacție sârbă.
Incipit: "O štennicĕhì iže mlĕho ..."; excipit: "... i vì drugaago keliispitì metanii 100."
Ot Vìselenìskaago prìvago sìbora ... sìbravìšimì se pri velikūmì c[a]ri Konstantinĕ na Arija būvšago prezbitera vū Alexanìdrìskoi crkvi ... (Din ale primului sobor ecumenic ... care s-a adunat în vremea marelui împărat Constantin, împotriva lui Arie, fost prezviter în biserica din Alexandria ...), ff. 25v - 32v.
Posla[n]ija zap[o]vĕ[d]nija s[vĕ]t[a]go i velikaago o[t]ca našego Vasilija kì svĕtomu Amfilohiju jep[is]k[o]pu Ikoniiskūje Mitropolije (Epistola cu învățături a sfântului și marelui părinte al nostru Vasilie către Sfântul Amfilohie, episcop al mitropoliei din Iconium .. ), ff. 32v - 56v.
Epistolija Genadija Patriarha Ko[n]standina Gra[d] i ježe snimì s[vĕ]t[a]go sìbora kì vsĕmì pr[i]p[od]obnūmì Mitropolitomì i papĕ Rimskomu o vìzūmajušti[h] zla[t] na popovìstvĕ (Epistola lui Ghenadie, Patriarhul Constantinopolului și a celor cu el de la sobor, către toți preacuvioșii mitropoliți și către papa de la Roma, Despre cei ce iau bani pentru numirea preoților ...), ff. 58 - 60.
Togož[d]e [s[vĕ]t[a]go Vasilia] ot jepistolije eže pisa kì jep[is]k[o]pomì suštiimì podì nimì jako ne tvoriti hirotonije dara radi (Ale aceluiași [Sf. Vasile] din epistola pe care a scris-o episcopilor care erau sub dânsul să nu facă hirotonii pentru daruri), f. 63v.
O[t] žitija s[vĕ]t[a]go Ioanna Zla[t]ustaago o tomìž[d]e ... (Din viața Sf. Ioan Gură-de-Aur despre aceleași), ff. 63v - 64v.
Ot pravilŭ ... o[t]ca šestì sotì i 30, eže vì Halkūdonĕ sìbraše se o tomìž[d]e (Despre pravila ... celor 630 de părinți care s-au adunat în Halchedon, despre același lucru), ff. 64v - 66.
Pravūla o[t] s[vĕ]t[a]go sìbora Gagrìskaago ... na [E]vs[t]atiju nĕkoego jeritiga [sic] (Pravila Sfântului sobor de la Gangra ... împotriva lui Evstatie, un oarecare eretic), ff. 73v - 78v.
Pravila o[t] sìbora Neoksarìskaago (Pravila din soborul de la Neocezareea), ff. 78 - 80.

Descriere fizică (a originalului)

87 f. : il. ; 285 x 195 mm; 27 R (210 x 122 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Note

Legătură veche în piele cu ornamente în stil bizantin, presate la rece.
Hârtie cu mai multe tipuri de filigran: fruct, asemănător cu Briquet 7345 - 7347, 7349, 7373, 7374, 7376 (trei tije, cea din mijloc cu un fruct de dimensiuni mai mari, celelalte două cu frunze în formă de inimă, observabil la ff. 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 30, 34, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55), cerc/2 cercuri intersectate de o dreaptă? (f. 58, 63, 66, 68, 71, 73, 76, 80, 81, 82, 87).
Panaitescu, P. P., Catalogul manuscriselor slave din Biblioteca Academiei, vol. II, p. 112.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro