Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Miscelaneu de scrieri de învățătură creștină]
Ms. sl. 68
364131

Titluri alternative

Miscelaneu religios, Țara Românească, sec. XV
Religious miscellany, Wallachia, 15 c.

Autor(i)

Ioan, Scărarul, Sfânt (570?-649?)
Simeon, Noul Teolog, sfânt (949-1022)
Petru, Damaschin, sfânt (Sec. XI?)
Macarie, Egipteanul, sfânt (295-392 d. Hr.)
Filimon, Pustnicul (Sec. V-VI d. Hr.)

Date de publicare

[Țara Românească], Secolul XV
România, Țara Românească

Subiecte

Învățături creștine
Christian teachings
Pateric
Paterik
Literatură isihastă
Hesychastic literature
Omilii
Homilies
Hagiografie
Hagiography

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, titluri și inițiale cu roșu; frontispiciu-poartă policrom (negru, roșu, albastru și maro), cu entrelacs și motivul cercurilor intersectate (f. 1v); miniatură cu scara virtuților stabilite de Ioan Sinaitul (f. 4r).
18 caiete quaternion cu signatură (tăiată pentru unele dintre ele la restaurarea volumului); caietul 3 are 10 file, fiind format din două fascicule; caietul 18 incomplet (7 file).
Semiuncială; slavă bisericească de redacție sârbă.
Copiat de mai multe mâini: I (ff. 1- 5), II (ff. 6-107), III (ff. 108 -139), IV (ff. 140 - 145).
Incipit: "Poneže vŭ knižĕ sei ... (f. 1); excipit: "... manije pozibanije pokolĕbanie" (f. 145v).
Načelo sŭ Bogom knigū glagolemen Lĕstvica vŭ svętūh otca našego Ioan igumeni Iraitŭskaago (Începutul cu Dumnezeu al cărții numită Leastvița a celui întru sfinți părintele nostru Ioan, egumenul de la Raith), ff. 1- 9v.
Petra Damaskina Slovesa dušepolìzna (Ale lui Petre Damaschin Cuvinte folositoare pentru suflet ...), ff. 108 - 111.
Prĕbodobnago i bogonosnaago otca [na]šego Makarija Iguptĕnina slovo (Cuvântal părintelui nostru, preacuviosul și purtătorul de Dumnezeu Macarie Egipteanul), ff. 111 - 113v.
Togožde svętago Makarija slovo (Cuvântul aceluiași sfânt Macarie), ff. 113v - 114v.
Slovo svętago Filimona Ošelnika (Cuvântul sfântului părinte Filimon pustnicul), ff. 114v - 119v.
Svętago Simeona Novago Bogoslova o molitvĕ (Ale sfântului Simeon cel Nou Bogoslovul: Despre rugăciune), ff. 125 - 125v.
Togožde o molitvĕ (Ale aceluiași Despre rugăciune), ff. 125v - 129.
Ot Damaskina o otričenĕmì duši (Din Damaschin: Despre renunțaea sufletului), ff. 130 - 131v.
Ot Paterika otčìsko. Reče starcì, vĕra nadežda (Din patericul părinților. Spune un bătrân despre credință și nădejde), f. 131v.
Svętago otca Makarija reč svętū (Al sfântului părinte Macarie cuvânt sfânt), ff. 131v - 132v.

Descriere fizică (a originalului)

145 f. : il. ; 260 x 190 mm; 30 R (196 x 147 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice

Note

Legătură nouă, sub care se păstrează învelitorile originale din piele cu ornamentele în stil bizantin presate la rece.
Hârtie cu mai multe tipuri de filigran: amforă, similar cu Briquet 12466 (observabil la ff. 7-9, 14 - 17, 19, 28, 29, 31,34, 40-42, 45, 47, 54, 57,63-65, 97), stemă cu cruce la mijloc (f. 10); foarfecă? (observabil la ff. 18, 21, 22, 24); pasăre? (43, 44, 53), vultur cu coroană, similar cu Briquet 76 (observabil la ff. 71 - 75, 77, 79, 81, 84, 87, 88, 95, 96, 99, 101, 102, 105, 108-110, 112, 120-123, 128-130, 133); două cercuri intersectate pe mijloc de o linie (observabil la f. 135), litera S, similar cu Briquet 9019 (observabil la ff. 141, 143, 144); cel puțin alte două filigrane greu de observat și de definit.
Panaitescu, P. P., Catalogul manuscriselor slave din Biblioteca Academiei, vol. I, p. 83.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro