Collection of manuscripts
s5 logo
logo right
[Pravilo sì Bogomì počinaem svętūh Apostolŭ i svętūh sedmì sŭborì ...]
Ms. sl. 692
366821

Titluri alternative

Pravila ritorului Lucaci, Moldova, 1581
Rhetor Lucaci`s Pravila, Moldavia, 1581
Pravila sfinților Apostoli și a celor șapte sfinte soboare ...
Pravila of Saints Apostles and of the First Seven Oecumenical Councils

Contributori

Eustatie, monah, Episcop al Romanului [patron.]
Lucaci, retor [alcăt., trad., copist]

Datare

7089 (1581)

Date de publicare

Moldova, 7089 (1581)
România, Moldova

Limba

limbi slave (alte)
română

Subiecte

Drept bisericesc
Ecclesiastical lawcode literature
Morală creștină
Christian morality

Tip

manuscris

Descriere

Manuscris probabil incomplet, la prima filă cuprinsul volumului pe capitole.
Text în slavonă cu traducere interliniară în limba română la ff. 190 - 193v, 215 - 266v.
Scriere semiuncială de redacție medio-bulgară.
Text cu cerneală neagră și roșie, titluri și inițiale cu roșu; frontispiciu rectangular din cercuri intersectate și entrelacs, cu cerneală roșie (f. 9r).
Text copiat de mai multe mâini: I (ff. 1 - 213), II (215 - 240), III (241 - 246), IV (ff. 249 - 258), V (ff. 259 - 271), VI (272- 354).
1 caiet nenumerotat + 45 de caiete cu signatură, majoritatea quaternion, cu următoarele excepții: caietul 28 quinion, caietul 33 binion; caiete incomplete: caietul 2 (6 file), caietul 5 (9 file), caietul 25 (7 file), caietul 36 (6 file); caietul 4 lipsă sau numerotare greșită.
Incipit: "Azŭ Petrŭ i Pavlŭ Ap[o]s[to]li H[risto]vi zapovĕdaem rabom ... " (f. 9); excipit: "... vŭ zmĕritsę vamì." (f. 354v); la f. 1r: "Skazì knisĕ sei kratcĕ glavam".

Descriere fizică (a originalului)

354 f. : il. ; 220 x 160 mm; 18 R (150 x 100 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Finkelstein, G.
Mănăstirea Putna

Note

Titlul lucrării la f. 9r.
Legătură originală în piele cu tăblii de lemn, cu ornamente presate de tip bizantin, lipsă închizătorile.
Însemnare a lui Eustatie monah, Episcop al Romanului, care a plătit copierea manuscrisului, efectuată de ritorul Lucaci (f. 8v).
Hârtie cu filigran mistreț (observabil la ff. 6, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 35, 38, 41, 51, 52, 56, 58, 61, 63, 64, 67, 87, 120 etc.)
Panaitescu, P. P., Catalogul manuscriselor slave din Biblioteca Academiei, vol. III, nepublicat.

Manuscripts

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu en
logo mc
UMP ro