Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Miscelaneu teologic]
Ms. rom. 540
549436

Titluri alternative

Miscelaneu religios, Moldova, secolul XVII (mijloc)

Datare

Sec. XVII (mijloc)

Date de publicare

Moldova Sec. XVII (mijloc)

Limba

rum

Subiecte

Biblie
Vechiul Testament
Psaltire
Rugăciuni
Acatiste
Paraclis

Zona geografică tratată

România, Moldova

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, roşie şi aur; iniţiale de mari dimensiuni, în culori.
Miniaturi: frontispiciu, în nuanţe de roşu şi verde, cu cercuri în entrelacs (f. 1).
Semiuncială (1 - 31v) şi cursivă.
Mai mulţi copişti.
Text cu mai multe variante de traducere ale unui cuvânt, numerotate.
Însemnări: ieromonahul Arsenie de la Bisericani (f. 210v); anul 7176 (int. cop. post.)

Descriere fizică (a originalului)

[211] f. : il. ; 195 x 150 mm

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Măn. Bisericani (deţ.)

Note

Legătură originală în piele cu ornamente presate, lipsă o închizătoare.
Hârtie.
Ştrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor româneşti din Biblioteca Academiei, vol. I, 1978, p. 136 - 137.
Chivu, Gheorghe,"De la litera la spiritul textului sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscris", în "Text şi discurs religios", II, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, p. 41 - 48.
Psaltire, f. 1 - 159v
Cântările lui Moise, f. 160 - 164v
Rugăciunea Anei, mama lui Samuil, f. 164v - 165v
Rugăciunea lui Avacum prorocul, f. 165v - 167
Rugăciunea lui Isaia prorocul, f. 167 - 168
Rugăciunea lui Iona prorocul, f. 168
Rugăciunea lui Azarie, din cartea lui Daniil prorocul, f. 168v - 170
Cântarea Născătoarei de Dumnezeu din Evanghelia de la Luca, f. 170v - 171
Acatistul Maicii Domnului, f. 172 - 203v
Paraclisul Maicii Domnului, f. 204 - 210v

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro