Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου λόγος εἰς τὴν Ἑξαήμερον [Miscelaneu teologic] / Vasile cel Mare
Ms. gr. 165
321107

Titluri alternative

A celui între sfinți părintelui nostru Vasilie cel Mare arhiepiscopul Cesareei Capadociei cuvântare despre cele 6 zile [Hexaimeronul], Sec. XV.
By the one among the Saints, our Father Saint Basil the Great, Archbishop of Caesarea in Cappadocia, oration about the Six Days of Creation [Hexaëmeron], 15 c.
Tou en hagiis patros hēmōn Vasiliou arkhiepiskopou Kesareias Kapadokia tou Megalou logos es tēn Hexaimeron.
A celui între sfinți părintelui nostru Vasilie cel Mare, arhiepiscopul Cesareei Capadociei, cuvântare despre cele 6 zile [Ηexaimeronul].

Autor(i)

Vasile cel Mare, sfânt (330?-379)

Date de publicare

s. l., Sec. XV

Limba

greacă veche (ante 1453); elină

Subiecte

Omiletică
Homilies

Descriere

Manuscrisul este scris în peniță cu cerneală castanie (brun roșcat), de o singură mână; litera este artistic realizată cu arcuiri frumoase în partea superioară și inferioară a acesteia; ms. deține letrine rudimentar realizate în cerneală roșie, fără viniete sau alte ornamente.
1. (ff. 1r.-15v.): Inc. Ἐν ἀρχὴ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Πρέπουσα ἀρχὴ τῷ περὶ τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως μέλλοντι διηγεῖσθαι; des. Ὧ πρέπει πᾶσα δόξα, καὶ κράτος, αἰς τοὶς αἰῶνας, ἀμῆν.
2. (ff. 16r-25v): Inc. Mικροῖς ἕωθεν ἐνδιατρίψαντες ῥήμασι; des. Ὦ καὶ δόξα καὶ τὸ κράτος, αἰς τοὶς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμῆν.
3. (ff. 25v-35v): Inc. Τὰ τῆς πρώτης ἡμέρας ἔργα; des. Ὦ πᾶσα δόξα καὶ προσκήνισϊς, νῦν καὶ αἰς τοὶς σύμπαντας καὶ ἀτελευτην τῶν αιῶνων, ἀμῆν.
4. (ff. 36r-41r): Inc. Εἰσί τινες πόλεις παντοδαποῖς; des. Ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ τω Κυρίω ημῶν, ὦ καὶ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοῦς αἰῶνας τῶν αἰῶνων, ἀμῆν.
5. (ff. 41r-58v): Inc. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς: βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου; des. Χαριζόμενος ὐμῖν, τὴν φανέρωσιν τοῦ Πνεῦματος. ἐν Χριστῶ Ιησοῦν τῶ Κυρίω ἠμῶν, ὧ καὶ δόξα τὸ κράτος, εἰς τοῦς αιῶνας τῶν αἰώνων, ἀμῆν. Prin căderea unei foi, între actualele ff. 48 și 49, lipsește sfârșitul acestui discurs și începutul discursului 6. Discursul al 6-lea merge până la f. 58v.
6. (ff. 58v-65r): Inc. Καὶ εἶπεν ὁ Θεός: ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος; des. Ὦ καὶ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὶς ἀιῶνα.
7. (ff. 65r-75r): Inc. Καὶ εἶπεν ὁ Θεός: ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος; des. Ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ τῶ Κυρίῶ ἠμῶν, ὦ καὶ δὸξα εἰς τοὶς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμῆν.
8. (ff. 75r-84r; f. 84v-albă): Inc. Πῶς ὑμῖν ἡ ἑωθινὴ τῶν λόγων τράπεζα κατεφάνη; des. Ὦ καὶ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοὶς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμῆν.
9. (ff. 85r-95r): Inc. Παλαιοῦ χρέους ἔκτισιν ἀποπληρώσων ἥκω; des. Ὅτι αὐτῶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὶς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμῆν.
10. (ff. 95r-104v): Inc. Ὁ μὲν σοφὸς Σολομὼν οὐκ ἐν πειθοῖς σοφίας λόγοις; des. Ὄτι αὐτῶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, σὺν τῶ Πατρί καὶ ἀγίο καὶ ζωοποιῶ Πνεῦματι νῦν καὶ αἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμῆν.
11. (ff. 104v-165r): Titlul șters, ilizibil. Inc. Εἰ ταῖς διὰ τῶν χρημάτων τιμαῖς; des. Εἰς τοὶς αἰῶνας τῶν αἰῶνων, ἀμῆν.
12. (ff. 165r-172v): Titlul este șters. Inc. Χριστοῦ γέννησις ἡ μὲν οἰκεῖα καὶ πρώτη καὶ ἰδία αὐτοῦ τῆς θεότητος σιωπῇ τιμάσθω; des. Ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ τῶ Κυρίω ἠμῶν. Ὀ καὶ δόξα εἰς τοῖς αἰῶνας, ἀμῆν.
13. (ff. 172v-182r): Inc. Ὁ μὲν σοφὸς Σολομών; des. Καὶ τοἰς καὶ εἶς καὶ ὁ θαυμαζόμενος, τῆν γε.
14. (ff. 182r-189r): Inc. Μαρτύρων μνήμης τὶς ἄν γένοιτο κόρος; des. Ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ τῶ Κυρίῶ ἡμῶν. Ὦ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοὶς αἰῶνας τῶν αἰῶνων, ἀμῆν.
15. (ff. 189r-196r): Inc. Nόμος ἐστὶ φύσεως ταῖς μελίσσαις; des. Ὦ καὶ δόξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοῦς αἰῶνας τῶν αἰῶνων, ἀμῆν.
16. (ff. 196v-203r): Titlul șters. Inc. Ὅσπερ ἐπὶ τῶν ἰατρικῶν παραγγελμάτων; des. Ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ τῶ Κυρίῶ ημῶν. Ὦ καὶ δόξα εἰς τοῦς αἰῶνας, ἀμῆν.
17. (ff. 203v-210v): Titlul șters: Inc. Κινεῖ μέν με πρὸς τὸν λόγον; des. Ὦ καὶ δὸξα καὶ τὸ κράτος, εἰς τοῦς αἰῶνας, ἀμῆν.
18. (ff. 211r.-222v): Titlul șters complet. Inc. Καὶ πρῶτα μὲν τὸν Θεὸν ἐνταῦθα καλωμεν; des. Ὀτι αὐτῶ πρέπει δόξα, εἰς τοὶς αἰῶνας τῶν αἰῶνων, ἀμῆν.
19. (ff. 225r-260v): Titlul șters complet. Inc. Προσήγετο δῶρα τῷ θεῷ παρὰ τῶ παλαιῶν. Incomplet. ff. 259-260, albe.
20. (ff. 261r-268v): Titlul șters. Inc. Τοῦ λόγου τὴν χρῆσιν; des. Incomplet. ff. 269r-277r, albe.
21. (ff. 278-286v): O pericopă din Evanghelie. Inc. Πανταχοῦ ἡ πλάνη; des. Eἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμῆν.
22. (ff. 287r-294r): O pericopă din Evanghelie. Inc. Διὰ τούτους τοὺς στρατιώτας; des. Ἀυτὸς καὶ τὸ κράτος σὺν τῶ Πατρὶ καὶ τῶ ἀγίω Πνεύματι, εἰς τοὺς αὶῶνας τῶν αἰώνων, ἀμῆν.
23. (ff. 295): Listă de episcopii cu bisericile care depind de ele.
24. (ff. 299): Notițe istorice. Inc. Ἰουστινιανὸς ἀνεψιὸς Ἰουστινιανοῦ.

Descriere fizică (a originalului)

301 f. ; 21 x 14 cm; 23 R (5,5 x 8,5 - 9,5 cm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Seminarul Central, București

Note

Legătură nouă; legătura veche, în piele (acum deteriorată), de culoare castanie, cu diferite ornamente presate bizantine, păstrată în interior.
Hârtie; filigran: vârful de săgeată.
Litzica, Constantin, Catalogul manuscriptelor grecești, București, 1909, nr. 559, p. 237.
Migne, Patrologia graeca, vol. 29 pp. 1-207; Migne, Patrol. Gr., vol. 44, p. 257; Migne, Patr. gr., vol. 44, p. 277; Migne, Patr. gr., vol. 44, p. 125; Migne, Patr. gr., vol. 31, p. 1457; Migne, Patr. gr., vol. 31, p. 508; Migne, Patr. gr., vol. 31, p. 489; Migne, Patr. gr., vol. 31, p. 353; Migne, Patr. gr., vol. 31, p. 444; Migne, Patr. gr, vol. 31, p. 197.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro