Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Albină]
Ms. rom. 1357
369987

Titluri alternative

[Albină, Țara Românească, 1689]
[Bee, Wallachia, 1689]

Contributori

Nicola, grămătic [copist]
Mitrofan, Episcopul Buzăului [trad.]

Datare

1689

Date de publicare

[Țara Românească], 1689
România :, Țara Românească

Limba

română

Subiecte

Cărți polpulare
Folk Literature Books
Învățătură creștină
Christian teachings
Morală creștină
Moral theology

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră. Titluri și inițiale cu roșu. Scriere cursivă.
Frontispicii în peniță, artistic realizate, prin îmbinarea unor rețele de entrelacs-uri, la f: 1, 3, 4v, 6, 8, 10v, 12, 125, 246v. Mici viniete în tuș negru sau roșu la sfârșit de capitol.
Incipit: "Zice Domnul IS HS întru a sa bună vestire ...", f. 1; Excipit: " Că nu ce e mare iaste bun, ci ce e bun iaste mare", f. 314.
Manuscrisul are și o numerotare originală, cu slovo-cifre, nerespectată de numerotarea mecanică.
Sigiliul inelar al lui Neofit Cretanul, mitropolitul Țării Românești, cu data de 7247(1739), aplicat la f. 10r.
La ff. 10, 11 v, 246, 314, însemnări referitoare la Mitrofan, Episcop de Huși și apoi al Buzăului: "Până aicea au tălmăcit Mitrofan, episcopul Buzăului, tipograf și slovean desăvârșit"; "Până aici au scos iară Mitrofan, episcopul de Huși, tipograf și ...."

Descriere fizică (a originalului)

315 f. : il. ; 220 x 155 mm; 25 R (150 x 100 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Neofit, Cretanul, Mitropolit al Ungrovlahiei
Nicula, popă
Grecianu, Radu

Note

Legătură artistică în piele, cu chenar și ornamente aurite. Coperta anterioară: medalion central rombic polilobat cu scena Răstignirii. Colțurile interioare ale panoului central ornate cu mici ornamente florale. Coperta posterioară diferă de cea anterioară numai prin medalionul central cu scena Pogorarii Sfântului Duh. Lipsă închizătorile.
"Și s-au scris această sfântă carte în zilele prealuminatului Domn Io Costandin Băsărab Voevod și s-au săvârșit de scris în luna iulie, 5 dni, anul 7197 (1689), după izvoadăle dascălilor. Ostenitor scrisorii aceștii sfinte cărți Nicola Grămăticul", f. 2r.
Hârtie cu filigran: literele F și P unite la mijloc printr-o cruce surmontată de o treflă (f. lim. ant.); 3 pălării, variantă asemănătoare cu Eineder 698, pl. 189 (observabil la f. 1); majusculele H și C unite la mijlocprintr-o cruce surmontată de o treflă (f. 4, 308); majusculele B și ... unite la mijloc printr-o cruce surmontată de o treflă (f. 274); șnit aurit.
Ex-libris sigiliu inelar în tuș negru M N G V, 7247 (1739), f. 10. (Neofit Cretanul, cf. G. Ștrempel, Catalogul ...)
Ex-libris mss R. Grecianu (semnătură modernă cu caractere latine), int. cop. ant.
Ex-libris mss Popa Nicula ot Mitropolie leat 7212 (1704), int. cop. ant.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. I, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978, p. 303.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, p. 163.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro