Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Scara sf. Ioan Scărarul]
Ms. rom. 2512
365722

Titluri alternative

[Scara sf. Ioan Scărarul, Țara Românească, 1693]
[Saint John Climacus' s Ladder of Devine Ascent, Wallachia, 1693]

Contributori

Vladul, grămătic [copist]

Datare

7202 (1693)

Date de publicare

[Țara Românească], 7202 (1693, la f. 398v)
România :, Țara Românească

Limba

română

Subiecte

Lit. religioasă
Religious Literature
Isihasm
Hesychasm
Morală creștină
Christian morality

Tip

manuscris

Descriere

Scriere cursivă veche. Titluri și inițiale cu roșu.
Frontispicii în peniță, unele colorate, la ff. 20r, 37v, 44v, 46v, 119r, 152r, 156r, 160r, 162v, 168r, 177v, 203r, 208r, 220v, 236r, 240r, 246r, 264v, 320v, 344v, 358v, 364r, 372r.
Mici viniete sub forma unor romburi dintr-o rețea de entrelacs-uri.
Manuscrisul are și o numerotare cu slovo-cifre, care nu respectă numerotarea mecanică.
La multe pagini slovele ultimului rând prezintă ornamente și haste prelungite.
Anul copierii manuscrisului la f. 398v.
51 de caiete a câte 8 file.
Incipit: "Aceștii svinte scări să ...", f. 3v; excipit: "... la înfricoșatul și nefățarnicul județ. I b[o]gŭ s nami [Și Domnul fie cu noi]", f. 399.
Numeroase însemnări: f. 1 - "Andrei, logofătul Bistriții. 1767. Și am scris în zilele sfinții sale, părintelui egumen chiriu, chir Mihail arhimandritul, și în zilele preaînălțatului domn Ioan Alicsandru Scarlat Ghica voivod, în luna lui martie în 15 zile. 7275"; f. 5-6: "Leastfiță iaste a lui Ilarion, Episcop Râmnicului".

Descriere fizică (a originalului)

401 f. : il. ; 220 x 170 mm; 18 R (150 x 115 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Ilarion, Episcop al Râmnicului și Noului Severin
Andrei, logofăt
Muzeul de Antichități București

Note

Legătură artistică, în piele, cu chenar și ornamente aurite. Coperta anterioară: medalion central rombic poliolobat cu Scena Răstignirii. Colțurile interioare ale panoului central ornate cu motivul evantaiului, având deasupra mici flori asemănătoare margaretelor. Coperta posterioară identică cu cea anterioară, diferă doar medalionul central unde avem scena cu Maica Domnului Hodighitria pe tron.
Numele copistului la f. 171: "Vladul"; 398v: "Vladul grămăticul"; 399: "Vladul grămătic i pisah".
Hârtie cu filigran observabil la f. 399 (Majusculele F și S unite la mijloc de o cruce ce are în partea superioară un trifoi); la f. 18, 19 o cruce, de dimensiuni mai mici, într-o altă cruce mai mare, cu marginile ușor ondulate. La bază literele VDI.
Ex-libris ștampila Museului de Antichități din Bucuresci, f. 1, 401v.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. II, București, 1983, p. 298.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, p.270.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro