Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Mântuirea păcătoșilor] / [Agapie Landos]
Ms. rom. 2517
363827

Titluri alternative

Agapie Landos, Mântuirea păcătoșilor, 1691.
Agapios Landos of Crete, The Salvation of the Sinners, 1691.

Autor(i)

Landos, Agapios

Contributori

Vlad, grămătic, în Episcopia Râmnicului [copist]
Ilarion, Episcop al Râmnicului și Noului Severin [patron]

Datare

1691

Date de publicare

[Țara Românească], 1691
România :, Țara Românească

Limba

română

Subiecte

Literatură religioasă
Religious literature
Învățătură creștină
Christian teachings
Morală creștină
Christian morality

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră și roșie. Titluri și inițiale cu roșu.
Frontispicii colorate (f. 1, 8), inițiale ornate (f. 8v, 9v, 19, 26, 27, 27v, 31v, 51v, 61v, 65v, 67v, 84v, 94v, 97v, 103v, 113v, 124, 133v, 138, 152 etc.), viniete simple (f. 102v, 448).
Anul copierii manuscrisului la f. 447v.
Manuscrisul are și o numerotare cu slovo-cifre, care nu respectă numerotarea mecanică.
La multe pagini slovele ultimului rând prezintă ornamente și haste prelungite.
Incipit: "Cuvânt întâiiu cătră...", f. 1 și "Obiceaiu iastă la dascăli ...", f. 8 v, numerotare mecanică, unde este începutul propriu-zis al textului. Excipit: "... celui ce ne-au ajutat după început de am ajuns și sfârșitul."
File albe: f. 6, 7r.
Numeroase însemnări ale posesorilor: "Această sfântă carte ce se chiiamă a Păcătoșilor Mântuire iaste a părintelui chir Ilarion, Episcopul Râbnicului. Leat 7207 (1699) și au dat-o popei lui Dumitru de pomeană, care pre dânsa să cetiască și pre mine să mă pomeniască", f. 8-12.
Macarie ermonah. Dată besearecii din peșteră. Hramul Sfinții Îngeri. Rafail monah. Ivana", f. 8-10v. Sigiliul inelar în fum, la f. 8.
Însemnări făcute de popa Dumitru, pe numele de botez Sava, vnuc (nepot) Ilarion, f. 209, 312 etc.
Petru, fiul lui popa Dumitru, f. 250v, 346.

Descriere fizică (a originalului)

450 f. : il. ; 230 x 160 mm; 20 R (150 x 110 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Ilarion, Episcop al Râmnicului și Noului Severin
Dumitru, popă
Pătru, sin Dumitru
Muzeul de Antichități

Note

Legătură nouă în pânză. Vechea legătură, originală, a manuscrisului se păstrează sub noua legătură (numai coperta anterioară).
Numele copistului la f. 97 ("Pisah Vladu"), f. 423 ("Pisah Vladul log[o]făt"), f. 436 ("Vladul pisah"), f. 448v (V l ispisah).
Hârtie cu filigran scut heraldic observabil la f. 1, 6, 7, 98 etc.
Ex-libris sigiliu inelar în fum (cu slovele chirilice MKER) Macarie iermonah, f. 8r.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. II, București, 1983, p. 301-302.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, p. 271-272.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro