Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Cronici moldovenești]
Ms. rom. 252
376000

Titluri alternative

Cronici moldovenești, Moldova, sec. XVIII
Moldavian Chronicles, Moldavia, 18 C.

Autor(i)

Costin, Miron (1633-1691)
Costin, Nicolae (1660-1712)
Neculce, Ion (1672-1745)

Contributori

Sturdza, Constantin Dimitrie [deț.]
Sturdza, Dimitrie Alexandru (1833-1914 [don.]

Date de publicare

[Moldova], Sec. XVIII (a doua jumătate)
România :, Moldova

Limba

română

Subiecte

Istorie
History
Cronică
Chronicle

Tip

manuscris

Descriere

Scriere chirilică cursivă. Text cu cerneală neagră.
Manuscrisul are și o numerotare originală, cu slovo-cifre, care nu corespunde celei mecanice.
Numeroase însemnări de posesor.
Pecetea vornicului A. Sturdza, 1840, mai 25, reprezentând un sigiliu octogonal, de închidere, aplicat în ceară roșie, cu șnur în 2 culori (albastru și roșu), f. 520v.
Mici frontispicii în peniță la 118v și 201v.
File albe: 1-7, 12-13, 474v-475v, 477-520.
Incipit: "Partea dintâi pentru neamul moldoveanilor ...", f. 8.
Excipit: "... nu vrea să le strice ce rânduia la mitropolitul și la ...", f. 473v.
Miron Costin, De neamul moldovenilor, f. 8, 14-37.
Nicolae Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601, f. 37-118v.
Miron Costin, Letopisețul Țării Moldovei, de la Aron vodă, f. 118v-201.
Ioan Neculce, Letopisețul Țării Moldovei de la Dabija vodă până la domnia lui Ioan Mavrocordat, f. 202-476v.

Descriere fizică (a originalului)

521 f. ; 300 x 200 mm; 27-28 R(235 x 160 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Note

Legătură nouă în pânză. Din vechea legătură se păstrează cotorul, la sfârșitul manuscrisului.
Hârtie de mai multe tipuri. Diverse filigrane: trei pălării (observabil la ff. 18, 19, 20, etc); inițialele A, V (?) (observabil la ff. 264, 265); steluțe și inițiale (observabil la f. 283); la ff. 2, 4, 5, 504, 517, 519, filigran asemănător cu Eineder, poz. 806, p. 223, poz. 807, p. 224, poz. 808, p. 225.
Ex libris ștampilă: "Ex libris Constantin Demetrii Sturdza", f. 8.
Pecetea vornicului A. Sturdza, 1840, mai 25.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. I, București, 1978, p. 70.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, p. 140.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro