Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Psaltire]
Ms. rom. 3077
375876

Titluri alternative

Psaltirea Hurmuzaki, Moldova, Secolul XVI (primul deceniu)
The Hurmuzaki Psalter, Moldavia, 16 C. (first decade)

Date de publicare

[Moldova], Sec. XVI (primul deceniu)

Limba

română

Subiecte

Biblie
Holy Bible
Vechiul Testament
Old Testament
Psaltire
Psalter

Tip

manuscris

Descriere

Textul Psaltirii cuprinde 150 de psalmi, iar din psalmul 151, numai titlul.
Text cu cerneală neagră, titluri și inițiale cu cerneală rădăcinie și roșie.
Scriere semiunicială.
Copiat de două mâini: I (ff. 1 - 125v), II (126 - 134v).
18 caiete cu signatură (cu excepția ultimului).
Incipit (Psaltire): "Fericatu [sic] e bărbatul carele nu mearse ..."; excipit (Psaltire): " ... cându să luptasă și Kuliathu și ...". (f. 125v).
Multe file desprinse, cusătura volumului foarte deteriorată.
Psaltire, ff. 1 - 125v.
Minologhion slavon, ff. 126 - 134v.

Descriere fizică (a originalului)

134 f.; 295 x 130 mm; 25 - 26 R (165 x 90 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Hurmuzaki, Eudoxiu

Note

Legătură originală în piele pe tăblii de lemn, cu ornamente presate.
Hârtie cu filigran.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. II, 1983, p. 449.
Psaltirea Hurmuzaki, transliterație, prefață și note de C. Ciuchindel, București, 1979.
I. Gheție, Mirela Teodorescu, Psaltirea Hurmuzaki, vol. I – II, București, 2005.
Al. Mareș (coord.), Crestomația limbii române vechi. Vol. I (1521 – 1639), București, 1994, 57 – 58

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro