Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Didahii] / [Antim Ivireanul]
Ms. rom. 3460
372024

Titluri alternative

Antim Ivireanul, Didahii, 1722-1724
Antim the Iberian, Didaches, 1722-1724

Autor(i)

Antim Ivireanul, mitropolit al Ungrovlahiei (1650-1716)

Contributori

Efrem, grămătic [copist]

Datare

1722
1724

Date de publicare

[București], 1722-1724
România :, Țara Românească, București

Limba

română

Subiecte

Literatură religioasă
Religious Literature
Predici
Preachings

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră. Titlurile, colontitlurile și inițiale cu roșu.
Frontispicii simple, în peniță, la f. 2, 8, 14v, 26v, 42v, 67, 75, 129, 130, 143, 168, 178v, 186, 208.
Lipsă mare parte din text între ff. 2-10.
La f. 1 se păstrează o însemnare a lui I. Bianu cu privire la felul în care trebuie restaurat manuscrisul.
La f. 207r-v însemnări referitoare la cine a zidit mănăstirea Dealu și câți domni sunt îngropati acolo.
Incipit: "Doftor ...", f. 2; excipit: "... și în câți ani să vor afla în canon să n-aibă voe a frământa prescuri", f. 213.
Însemnările aflate pe forzațul anterior și posterior, desprinse în urma relegării volumului, se păstrează la începutul și sfârșitul manuscrisului.
Diverse însemnări. Prima legată de moartea lui Mihai Viteazul, f. 207v, o însemnare meteorologică la 213v și una legată de unul dintre posesori, Parthenie, ieromonah ot Sinaia, f. 74v, 36 v.
La sfârșit de capitole dispunerea textului în cul-de-lampe.

Descriere fizică (a originalului)

213 f. ; 210 x 160 mm; 22 R (150 x 110 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Stanciu, popă
Parthenie, ieromonah ot Sinaia
Muzeul Național de Antichități

Note

Legătură nouă în pergamoid albastru. Legătura veche, în piele maro, se păstrează sub legătura modernă.
"Această carte iaste a popei Stanciului ot Toți Sfinții, scrisă de Efrem, ucenicul lui. Septemvrie 1 dni, leat 7231 (1722), vă dni Io Nicolae voevod", f. 80. "Această cărticică, ce să chiamă Didahiar, iaste a popei Stanciului ot Toți Sfinții, scrisă de un ucenic ... anume Efrem, cu învățături foarte frumoase și de suflet folositoare. Noembrie 1 dni, leat 7233 (1724)", f. 123. Însemnare asemănătoare și la f. 206v.
Hârtie cu filigran. Scut heraldic surmontat de o coroană, iar la interior inițialele A L, vizibil la f. 78, 79, 86, 87 etc.; tre capelli observabil la f. 83, 84 etc.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. III, București, 1987, p. 133.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, p. 62.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro