Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Psaltire slavo-română]
Ms. rom. 3465
368831

Titluri alternative

Psaltire slavo-română, Moldova, 1573 - 1585
The Slavonic-Romanian Book of Psalms, Moldavia, 1573-1585
Psaltirea Ciobanu

Datare

1573 (1585)

Date de publicare

[1573 - 1585]

Limba

română
limbi slave (alte)

Subiecte

Biblie
Holy Bible
Vechiul Testament
Old Testament
Psaltire
Book of Psalms

Tip

manuscris

Descriere

Text alternativ slavo-român, cu cerneală neagră(brună) și roșie (chinovar); titluri, inițiale, indicații tipiconale, numărul psalmilor și punctele din text prin care se desparte varianta în slavonă de cea în limba română, scrise cu chinovar.
Inițiale ornate la ff. 2v, 4v, 8v, 17v, 18r, 22r, 30v, 40r, 45r, 49v, 56v, 64r, 66v, 76v, 80r, 84v, 88v, 103v, 108r, 132r, 134r, 137v, 145r, 148v, 149v, 156v, 163r, 167r, 176v, 177v, 184v, 190r, 192v ș.a.
Text incomplet, acefal și fără sfârșit.
Scriere semiuncială.
Din cele 35 de caiete (quaternion) cu signatură (pe prima și ultima filă) ale manuscrisului complet se păstrează numai caietele 11 - 35; caiete incomplete: 11 (6 file), 18 (7 file), 24 (6 file), 33 (4 file); ultima filă a caietului 5 (numerotată mecanic 55) legată greșit, după ultima filă din caietul 17.
Incipit: "Brat ne izbavit izbavitli čl[ovĕ]kì. Frate nu izbăveaște, ce izbăveaște omul ..." (f. 1r); excipit: "... tčijutvo eju, priložǫ" (f. 192v).

Descriere fizică (a originalului)

192 f. : il. ; 217 x 140 mm; 20 R (173 x 95 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Muzeul Național de Antichități

Note

Legătură nouă.
Hârtie cu filigran stema Brașovului, coroană deasupra unei rădăcini (observabil la ff. 24, 28, 45, 53, 74, 85, 95, 103, 109, 123, 138, 148 - v. Mareș, tipurile 49 - 106), și cu filigran mistreț (observabil la f. 151, 157, 159, 168, 173, 182, 189, 190).
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R., vol. III, 1987, p. 134.
Mareș, Alexandru, O nouă psaltire slavo-română manuscrisă din secolul al XVI-lea, în "Studii de limbă literară și filologie", vol. II, București, 1972, pp. 259 - 268.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro