Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Miscelaneu religios și de cărți populare]
Ms. rom. 3821
374006

Titluri alternative

Codex Neagoeanus, 1620
Codex Neagoeanus, 1620

Contributori

Ion Românul [copist]

Datare

1620

Date de publicare

Sânpetru, 1620
România:, Transilvania, Sânpetru

Limba

română
limbi slave (alte)

Subiecte

Cărți populare
Folk books
Cărți liturgice
Liturgical books

Tip

manuscris

Descriere

Text acefal.
Text cu cerneală neagră și roșie, titluri și inițiale cu roșu și cinabru (vermillon).
Miniaturi: frontispicii-bandă (ff. 31v, 40v, 45, 126v, 128r, 142r), frontispiciu rectangular (f. 78r) și inițiale ornate cu roșu și negru (28v, 31v, 40v, 87, 91, 103, 120v, 142, 148, 152v, 154v, 160v, 163rv, 164v).
Scriere semiuncială; mai multe mâini: Ion Românul (ff. 1 - 141); al doilea copist (ff. 142 - 196).
Incipit: "acolo un stâlp de piiatră înalt ..." (f. 1r); excipit: "... ne prĕstanie tamo pastrie svirĕ" (f. 196v).
ff. 1 - 13 deteriorate în partea superioară, lipsă text.
Alexandria, ff. 1-77.
Floarea darurilor, ff. 78 - 126v.
Pravila Sfinților Părinți 318, după învățătura marelui Vasilie, ff. 128 - 136v.
Rujdelnița, ff. 137 - 141v.
[Rânduiala vecerniei], ff. 142 - 196v.

Descriere fizică (a originalului)

196 f. ; 15 x 10 mm; 15 - 17 R (114 x 68 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Bianu, Ion
Neagoe, Ștefan

Note

Legătură nouă, în pânză cu cotor din piele.
Hârtie.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. 1987, p. 256.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, vol. I, 1959, p. 130.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro