Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Miscelaneu de literatură apocrifă]
Ms. rom. 447
367602

Titluri alternative

Codex Sturdzanus, Măhaci, [Sec. XVI - XVII]
Codex Sturdzanus, Măhaci, [16-17 c.]
Texte măhăcene
Texts from Mahaci

Contributori

Grigore, din Măhaci, popă [copist]

Date de publicare

[Măhaci, Transilvania], [Sec. XVI - XVII]
România, Transilvania:, Măhaci

Limba

română
limbi slave (alte)
magahi

Subiecte

Literatură apocrifă
The Apocrypha
Cărți populare
Folk Literature Books
Texte bogomilice
Bogomils literature
Învățături creștine
Christian teachings

Tip

manuscris

Descriere

21 de texte în română, slavonă și maghiară.
Text cu cerneală neagră, titluri și inițiale cu roșu.
Frontispicii în roșu și negru la ff. 11, 16, 63v.
Scriere semiuncială; mai multe mâini.
Fără paginație originală și signatură a caietelor.

Descriere fizică (a originalului)

124 f. : il. ; 205 x 138 mm; 13 - 14 R (140 x 108 mm); 17 - 18 R (168 x 125 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Sturdza, D. A.

Note

Legătură nouă.
Hârtie fără filigran și cu filigran: stema orașului Sibiu (ff. 62 - 67, 102 - 103), stema orașului Cluj (ff. 79 - 80), vulturul bicefal (ff. 82, 87, 84, 85, 122), filigrane greu vizibile și neidentificate la ff. 99, 106, 115, 118, 119.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. 1978, 1987, 1992, p.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, vol. I, 1959, p. 97.
Codex Sturdzanus. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediție de text și indice de cuvinte de Gheorghe Chivu, București, Editura Academiei Române, 1993.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro