Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Miscelaneu de cronici moldovenești]
Ms. rom. 53
375385

Titluri alternative

Cronograf, Moldova, 1766
Chronograph, Moldavia, 1766

Autor(i)

Neculce, Ion (1672-1745)
Costin, Miron (1633-1691)
Costin, Nicolae (1660-1712)

Contributori

Luca Ioasaf, preot [copist]

Datare

1766

Date de publicare

[Moldova], 1766
România :, Moldova

Subiecte

Istorie universală
Universal history
Cronologie
Chronology

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră. Scriere cursivă.
Manuscrisul are și o numerotare originală, cu slovo cifre, care începe de la f. 2, numeroare mecanică, până la f. 297. Începând cu f. 299, tot numerotare mecanică, numerotarea originală, reîncepe cu 1 și merge până la sfârșitul manuscrisului.
Incipit: "Acest pământ al Moldovei i-au fost...", f. 2v.
Explicit: "... carele iaste de folosul măntuirii a toată creștinătatea", f. 426v.
File albe: 1v, 188r-v, 298r-v, 427-436v.
Ioan Neculce, Letopisețul Țării Moldovei cu o seamă de cuvinte, f. 2-3v, 109r-v, 189-426v.
Miron Costin, De neamul moldovenilor, f. 3v-6v, 11-35v.
Nicolae Costin, Letopisețul Țării Moldovei, 35v-109v.
Miron Costin, Letopisețul Țării Moldovei, 109v-187v.

Descriere fizică (a originalului)

426 f. ; 300 x 200mm; 27-28 R (243 x 155 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Sturdza, Dimitrie Alexandru (1833-1914)
Kogălniceanu, Mihail (1817-1891)

Note

Legătură nouă în pegamoid bleumarin.
Hârtie cu filigran: 3 pălării într-un blazon cu coroană în partea superioară, f. 188; 3 stele cu șase colțuri, din care 2 poziționate pe același rând și care au în partea superioară o coroană, iar cea de a treia, așezată sub cele două și având scris dedesubt, cu litere de tipar, TOSCOLANO, f. 298.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești, Vol. I, București, 1978, p. 24.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1959, p. 140.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro