Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Miscelaneu religios]
Ms. rom. 5484
373555

Titluri alternative

Codicele Todorescu, Secolul XVII (început)
Codex Todorescu, 17 C. (beginning)

Date de publicare

[f. l.], [Secolul al XVII-lea (prima jumătate)]

Limba

română
limbi slave (alte)

Subiecte

Cărți populare
Folk books
Literatură creștină apocrifă
Apocryphal christian literature
Noul Testament
New Testament
Evanghelie
Evangile

Tip

manuscris

Descriere

Manuscris acefal.
Text cu cerneală neagră, puține titluri și inițiale cu roșu.
Scriere semiuncială.
18 caiete (cu signatură numai primele 12): caietele 1 -3, 5 - 10, 13, 15, 16, 17 quaternion; caietele 4, 14 trinion; caietele 11 - 12 binion, caietul 18, 2 file; incomplete caietele 1, 15 (7 file).
Incipit: "tu giudecătorile Domnului nostru ..." (f. 1); excipit: "... c[ă] a ta e potere și slava și ținere și vecie veacu[lu]i adevăr." (f. 122r)
Tâlcul Evangheliilor de la Paști și Înălțare, ff. 1 - 27v.
Apocalipsul Maicii Domnului, ff. 28 - 47, 54 - 61v.
Apocalipsul Apostolului Pavel, ff. 47v - 53v, 62 - 69.
Meditații religioase, ff. 69 - 96v.
Pilda bogatului și a săracului Lazăr, ff. 96v - 98v.
Tâlcovanie de la giudeț, de în stâlpul lui Mathei, ff. 99 - 106v.
Crezul, Tatăl Nostru, ff. 120v - 122.

Descriere fizică (a originalului)

124 f. ; 163 x 98 mm; 15 - 16 R (113 x 67 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Marțian, Iuliu

Note

Legătură nouă; cuvertura originală în piele păstrată la interior.
Hârtie cu mai multe tipuri de filigran observabile numai fragmentar și greu definibile la ff. 26, 31, 32, 35, 112, 113, 115, 118.
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. IV, 1992, p. 317.
Drăganu, Nicolae, Două manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian, București, 1914.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro